POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravno određivanje - program aktivnosti radno pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 61/91 i 40/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine donijela je

ODLUKU
o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima

I.
Za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavu u ugostiteljskim objektima naplaćuje se posebna taksa u sljedečim iznosima:
a) za automate za igre na sreću s jednostrukim ulogom koji omogućavaju dobitak 300 puta veći od vrijednosti uloga koji služi za stavljanje u pogon automata - po svakom automatu 500.000 hrvatskih dinara,
b) za automate za zabavne igre - po svakom automatu 250.000 hrvatskih dinara,
c) za mehanićke aparate za zabavne igre - po svakom automatu 125.000 hrvatskih dinara.

Iznos u hrvatskim dinarima iz stavka 1. ove točke, općinska uprava društvenih prihoda revalorizira indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izdavanja odobrenja.

II.
Posebna taksa iz točke I. ove odluke naplaćuje se prije izdavanja odobrenja za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima, u korist proračuna općine na čijem se području postavljaju automati.

III.
Bez dokaza o plaćenoj posebnoj taksi iz točke I. ove odluke općinski organ uprave nadležan za poslove financija ne može plombirati brojćanike automata za igre na sreću i zabavne igre.
Prilikom plombiranja brojčanika automata za igre na sreću i zabavne igre, vlasnik automata dužan je na vidljivom mjestu nalijepiti kontrolnu karticu kao dokaz da je plombiranje obavljeno i naplaćena posebna taksa.
Kontrolna kartica sadrži oznaku mjeseca i godine u kojoj je plombiranje automata obavljeno i mora biti ovjerena pečatom uprave prihoda općine na čijem se području postavljaju automati.

IV.
Ako općinski organ uprave nadležan za poslove financija ne plombira brojčanike automata za igre na sreću i zabavne igre, podnositelj zahtjeva ima pravo na povrat plaćene posebne takse.
Rješenje o povratu posebne takse donosi po službenoj dužnosti nadležni organ uprave općine u korist čijeg je proračuna uplaćena taksa iz točke I. ove odluke.

V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima ("Narodne novine", broj 12/92).

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/03
Urbroj: 5030114-92-1
Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik
Ivan Milas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti