POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravno određivanje - ispravak pravilnika pravilnici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 17. stavka 1. pod 5) i članka 67. stavka 1. pod 13) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske donosi
ODLUKU
o minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti banaka i drugih financijskih organizacija
I.
Ovom se odlukom utvrđuju minimalni opći uvjeti kreditne sposobnosti kojima je banka i druga financijska organizacija (u nastavku teksta "banka") dužna udovoljavati radi održavanja likvidnosti, i to:

  1. da nije nelikvidna prema Odluci o uvjetima za utvrđivanje nelikvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija;
  2. da je u prethodnom obračunskom razdoblju ispunila propisane obveze održvanja minimalne likvidnosti banaka odnosno posebne rezerve likvidnosti;
  3. da nema dospjelih nenaplaćenih potraživanja po danim kreditima i drugim plasmanima po kojima nije poduzela mjere prisilne naplate u zakonskom roku od dana dospijeća i po kojima nije u roku otpisala potraživanja;
  4. da na temelju ažurnih i urednih knjigovodstvenih podataka u propisanome roku dostavlja izvještaje i podatke što su ih banke, obvezne po zakonskim propisima dostavljati Narodnoj banci Hrvatske;
  5. da održava propisani minimum deviza na računima u inozemstvu; ,
  6. da na računima u inozemstvu drži propisan postotak deviza od devizne štednje građana, kao i ukupan iznos povućenih a neutrošenih deviznih sredstava iz inozemnih financijskih kredita;

II.
Prema bankama koje ne udovoljavaju minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti iz točke I. ove odluke primijenit će se mjere u skladu s Odlukom o načinu obavIjanja kontrole i mjerame prema bankama i drugim financijskim organizacijama.
III.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti banaka ("Službeni list SFRJ", br. 22/90, 33/90, 59/90, 70/90, 15/91, 22/91 i 58/91).
IV
Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".
O.br. 28/92
Zagreb, 30. travnja 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti