POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - internet izdanje zakona - naredba o lovu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela je
UREDBU
o dopunama Uredbe o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu
Članak 1.
U Uredbi o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. 71/91) iza članka 4. dodaju se nova dva članka 4a. i 4b. koji glase:
"Članak 4a.
Novčanom kaznom od 45.000 do 225.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće, banka ili druga pravna osoba:

  1. ) ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečaju hrvatskog dinara koji nije utvrđen prema odredbi iz članka 2. ove uredbe ;
  2. ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 3. ove uredbe;
  3. ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske prema odredbama članka 4. ove uredbe. Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću, banci ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 hrvatskih dinara.

Članak 4b.
Novčanom kaznom od 45.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja samostalno obavlja privrednu i drugu djelatnost osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana a prema zakonu nema status pravne osobe:

  1. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečaju hrvatskog dinara koji nije utvrđen prema odredbi iz članka 2. ove uredbe;
  2. ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 3. ove uredbe."

Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klas: 450-01/91-01/42
Urbroj : 5030112-92-1
Zagreb, 7. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti