POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - internet baza - pravilnik o veterinarsko zdravstvenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. donijela je
UREDBU
o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada
Članak 1.
Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne i druge društvene djelatnosti, mogu se dodjeljivati stalne novčane nadoknade ako njihov materijalni položaj ne odgovara njihovim zaslugama. Osobama iz prethodnoga stavka smatraju se: znanstvenici, prosvjetni radnici, stvaratelji, reproduktivni umjetnici, novinari i publicisti, športaši i športski radnici, zdravstveni radnici, ekolozi kao i osobe zaslužne u očuvanju javnih dobara. Poslije smrti osoba iz stavka 2. ovog članka, stalna novčana nadoknada može se dodijeliti i članovima njihove obitelji.
Članak 2.
Kriterije za dodjeljivanje i obustavu stalne novčane nadoknade zaslužnim osobama i članovima njihovih obiteIji iz članka I. ove uredbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Članak 3.
Rješenje o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ove uredbe donosi Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske. Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske će rješenjem obustaviti isplatu stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ove uredbe, ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljenja.
Članak 4.
Protiv rješenja iz članka 2. ove uredbe može se izjaviti žalba Vladi Republike Hrvatske.
Članak 5.
Dodijeljene stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine svaka tri mjeseca prema porastu prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u pretposljednjem tromjesečju, a ovisno o osiguranim sredstvima u Proračunu Republike Hrvatske. Postotak uvećanja nadoknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske prema prijedlogu Ministarstva financija.
Članak 6.
Sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada osiguravaju se u Proračunu Republike Hrvatske.
Članak 7.
Korisnicima stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili prema propisima što su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ove uredbe, odredit će se nadoknada u visini i na način utvrđen ovom uredbom.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Odluka o dodjeljivanju stalnih novčanih naknada ("Narodne novine", broj 54/70).
Članak 9.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 061-06/92-01/01
Urbroj : 5030113-92-2
Zagreb, 6. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti