POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravno glasilo - odluka o prodajnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. točke 2. i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 2. Zakona o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 27 listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o ograničenju izvoza odredenih proizvoda

I.
Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu privremeno se ograničava izvoz proizvoda iz sljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:


_ _____________________________
Tarifni Tarifna Imenovanje
broj oznaka
_ _____________________________
01.01 101.1 - konji
01.02 Goveda, živa
01.03 Svinje, žive
01.04 Ovce i koze, žive
02.01 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno
02.02 Goveđe meso, smrznuto
02.03 Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto
02.04 Ovčje ili kozje meso, svježe, rashladeno ili smrznuto
02.10 0210.1 - Svinj sko meso
0210.20 - Goveđe meso
04.01 Mlijeko i vrhnje, nekoncentriranf i bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje
04.02 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani
10.01 Pšenica i napolica
10.05 1005.90 - Ostali kukuruz
11.01 Brašno od pšenice ili napolice
12.01 1201.00 Soja u zrnu, ukljućujući i lomljenu ili drobljenu
12.05 1205.00 Sjeme uljane repice, uključujući lomljeno
12.06 1206.00 Suncokretovo sjeme, uključujući i lomIjeno ili drobljeno
12.12 1212.91 - - šečerna repa
15.07 - Sojino ulje i njegove frakcije, pročiščeni ili nepročišćeni, ali
kemijski nemodificirani
15.12 1512.1 - Ulje od suncokreta i njegove frakcije
15.14 1514.101 --- sirovo ulje od repice
1514.901 --- ostalo ulje od repice
17.01 1701.992 -- šečer od šećerne repe, rafinirani
27.10 2710.032 ---- plinska loživa ulja
2710.039 ---- ostala plinska ulja
2710.041 ---- niskosumporna loživa ulja za metalurgiju
2710.049 ---- ostala loživa ulja
41.01 Sirove, krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara (svježe ili
soljene,
sušene, lužene, piklane ili drugaćije konzervirane ali neuštavljene,
niti pergamentno obrađene, niti dalje obradivane), s dlakom ili bez
dlake. cijepane ili necijepane
41.03 4103.90 - Ostale. kože
41.04 4104.101 - - - nedovršene
4104.211 - - nedovršene
4104.221 - - - nedovršene
4104.291 - - nedovršene
4104.391 - - nedovršene
41.07 4107.101 - - - nedovršene
44,01 4401.10 - Ogrjevno drvo u oblicama,cjepanica-
ma,granama,snopovima ili slienim oblicima
44.03 4403.202 --- trupci za rezanje i furnir od osta-
lih četinjača
4403.203 --- celulozno drvo četinjača
4403.204 --- stupovi za vodove,neimpregni-
rani
4403.911 --- hrastovi trupci za rezanje i fur-
nir (Quercus spp)
4403.921 --- bukovi trupci za rezanje i furnir
(Fagus spp)
4403.922 --- celulozno drvo bukve
4403.991 ---- trupci za rezanje od ostalih
tvrdih listača
4403.992 --- celuloztlo drvo ostalih tvrdih lis-
tača
4403.993 --- trupci za rezanje i furnir od topo-
le
4403.994 --- celulozno drvo od topole
4403.995 --- trupci za rezanje i furnir od osta-
lih mekih listača
4403.996 --- celulozno drvo od ostalih mekih
listača
4403.999 - - ostalo
44.07 4407.109 --- obrađeno drvo ostalih četinjača
4407.91 - - hrastovo
4407.92 - bukovo
4407.991 - - - jasenovo
4407.992 - - - topolino
4407.999 - - - ostalo
72.04 7204.10 - Otpaci i ostaci od ljevanog željeza
7204.2 - Otpaci i ostaci od legiranog čelika
7204.30 Otpaci i ostaci od kositrenog
željeza ili čelika
7204.4 - Ostali otpaci i ostaci
7204.50 Otpadni ingoti,slabovi i dr. za
pretapanje
74.04 7404.00 Otpaci i ostaci,bakreni
76.02 7602.00 Otpaci i ostaci,od aluminija
78.02 7802.00 Otpaci i ostaci,olovni
79.02 7902.00 Otpaci i ostaci, od cinka
80.02 8002.00 Otpaci i ostaci, od kositra
_ _____________________________

Iznimno, proizvode iz stavka 1: ove točke poduzeća i druge pravne osobe mogu izvoziti samo uz odobrenje ministra trgovine.

II.
Ograničenje izvoza odnosi se i na samostalne privrednike koji se bave proizvodnjom odnosno prometom proizvoda iz točke 1. ove odluke.

III.
Odobrenje za izvoz određenih količina proizvoda iz točke 1. ove odluke izdaje ministar turizma i trgovine, na pisani zehtjev poduzeća, druge pravne fizičke osobe uz mišIjenje mjerodavnog ministarstva.

IV.
Mjera iz točke 1. ove odluke ne odnosi se na izvoz koji za vlastite potrebe u krajnjoj potrošnji obavljaju državljani Republike Hrvatske nastanjeni izvan Hrvatske i strani državljani.
Uputstvo za provedbu odredbe stavka 1. ove točke donijet će Ministarstvo financija.

V.
Odluka o ograničenju izvoza odredenih proizvoda ("Narodne novine", broj 37/92) prestaje važiti 3. studenog 1992. godine.

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 4. studenoga 1992. godine.

Klasa: 331 02/92-01/06
Urbroj: 5030114-92-4
Zagreb, 27, listopada 1992.

Potpredsjednik
Ivan Milas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti