POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravnik - odluka o valorizacijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 8/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine. donijela je

UREDBU
o izmjeni i dopuni Uredbe o Uredu za prognanike i izbjeglice

Članak 1.
U Uredbi o Uredu za prognanike i izbjeglice ("Narodne novine", broj 64/91) u članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
"Predstojnik Ureda može imati zamjenika kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske".
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Poslovi iz djelokruga Ureda obavljaju se u sklopu organizacijskih jedinica:

  1. Odjel za zbrinjavanje i organizirani povrat prognanika i izbjeglica
  2. Odjel za financijsko poslovanje
  3. Odjel za prikupljanje, transport i distribuciju humanitarne pomoći
  4. Odjel za suradnju s medunarodnim humanitarnim organizacijama, hrvatskom dijasporom i prikupljanje pomooći iz inozemstva
  5. Odjel za socijalnu prilagodbu te školovanje prognanika i izbjeglica
  6. Odjel za zdravstvenu zaštitu prognanika i izbjeglica
  7. Analitički odjel."


Članak 3.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 019-04/91-01/09
Urbroj : 5030104-92- I
Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik
Ivan Milas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti