POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravnici - stopa rastaproizvođačkih cijena ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 25. ožujka 1992. godine, donio je
ODLUKA

  1. Za odlučivanje o zahtjevu Annamarie Biagi iz Malog Lošinja, da se ukine pravo služnosti prolaza ustanovljeno na zemljištu kč. br. 881 upisane u zk. ul.1032 u korist zgrade na zemljištu kč. br. 882 upisane u zk. ul.113 obje k. o. Mali Lošinj - grad, nadležan je Općinski sud Mali Lošinj u izvanparničnom postupku.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Općinski sud Mali Lošinj podnio je ovom Sudu zahtjev da riješi sukob o nadležnosti za odlučivanje o zahtjevu navedenom u izreci koji je nastao između tog suda i Komiteta za privredu Općine Cres - Lošinj. Na osnovi spisa priloženih uz zahtjev Općinskog suda, utvrđeno je da se Komitet za privredu Općine Cres - Lošinj, zaključkom od 18. siječnja 1990. godine pod br. Klasa UP-1-944-17/90-01/01, proglasio nenadležnim za rješavanje zahtjeva Annamarie Biagi iz Malog Lošinja da se ukine pravo služnosti prilaza na kč. br. 881 upisane u zk. ul.1032 u korist zgrade na zemljištu kč. br. 882 upisane u zk. ul. 113, sve u katastarskoj općini Mali Lošinj - grad. Iz obrazloženja zaključka proizlazi da je Komitet utvrdio da se navedene nekretnine nalaze na području grada za koje nema provedbenog plana pa se - kako se u obrazloženju izričito navodi - uvjeti uređenja prostora za utvrđivanje novog pristupa parceli ne mogu utvrditi. U takvom slučaju za ustanovljavanje ili ukidanje služnosti prolaza nadležan je redovni sud u izvanparničnom postupku. Ovaj zaključak potvrdio je i tadašnji drugostepeni organ - Republički sekretarijat za pravosuđde i upravu, rješenjem br. UP/II-944-17/90-01/7 od 8. svibnja 1990. godine kojim je odbio žalbu imenovane, i Upravni sud Hrvatske presudom Us-3383/1990 od 24. listopada 1990. koji je odbio njenu tužbu. Annamaria Biagi je nakon toga isti zahtjev, tj. zahtjev da se ukine služnost prolaza podnijela Općinskom sudu Mali Lošinj koji je povodom tog zahtjeva i pokrenuo postupak za rješavanje ovog negativnog sukoba nadležnosti. U rješavanju sukoba nadležnosti Sud je pošao od odredaba članaka 75. i 76. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 - pročišćeni tekst, 16/90 i 33/90). Prema odredbi stavka 4. članka 75. Zakona, rješenje o ustanovljenju, ukidanju ili prelaganju služnosti organ uprave donosi samo u provođenju provedbenog plana. Kada provedbenog plana nema, tada, prema odredbi stavka 2 članka 76. Zakona, rješenje donosi redovni sud u izvanparničnom postupku. Polazeći od činjeničnog stanja koje proizlazi iz zaključka Komiteta, da za područje gdje se nalaze predmetne nekretnine provedbeni plan ne postoji i od odredbe stavka 2. članka 76. Zakona Sud smatra da je za rješavanje zahtjeva nadležan Općinski sud Mali Lošinj u izvanparničnom postupku. To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci Broj : U-IV-275/ 1990.
Zagreb, 25. ožujka 1982.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Jadranko Crnić, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti