POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni ured - zakon o zdravstvenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je
UREDBU
o izmjenama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 18/92), u članku 3b. stavku 1. riječi "akontacije na ta primanja" zamjenjuju se riječima "tih primanja." Stavak 2. mijenja se i glasi: "Mirovina određena prema stavku 1. ovoga članka isplaćivat će se u visini 63,22% od pripadajuće svote mirovine u mjesecu prosincu 1991. godine."
Članak 2.
U članku 3c. stavku 1. riječi "Akontacija mirovine" zamjenjuje se riječju "Mirovina". U stavku 2. riječi "Akontacija drugih novćanih primanja" zamjenjuju se riječima "Druga novčana primanja". U stavku 3. iza riječi "mirovina" briše se zarez i riječi "odnosno akontacija mirovina" brišu se.
Članak 3.
U članku 3e. stavku I. riječi "Akontacija mirovine i drugih novčanih primanja" zamjenjuju se riječima "Mirovina i druga novčana primanja". U stavku 2. riječi "akontacija mirovina" zamjenjuju se riječju "mirovina".
Članak 4.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.
Klasa: 140-01/92-01/13
Urbroj: 5030104-92-1
Zagreb, 27. listopada 1992.
potpredsjednik
Ivan Milas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti