POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - info pregled zakona - strategija prometnog razvitka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 27/91) ministar turizma donosi
PRAVILNIK
o načinu i postupku registracije turističkih zajednica
Članak 1.
U Registar turističkih zajednica upisuju se:

  1. turističke zajednice mjesta,
  2. turističke zajednice općina,
  3. turističke zajednice regija,
  4. Hrvatska turistička zajednica.

Članak 2.
Registar turističkih zajednica (u daljnjem tekstu: Registar) vodi republički organ uprave nadležan za poslove turizma.
Članak 3.
Registar sadrži ove podatke:

  1. redni broj
  2. naziv i sjedište turističke zajednice
  3. datum davanja suglasnosti na statut turističke zajednice
  4. osoba ovlaštena za zastupanje turističke zajednice

5: izmjena osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice
7. datum početka rada
8. datum upisa u registar
9. prestanak.
Registar se vodi prema obrascu 1. koji je otiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 4.
Podaci upisani u Registar javni su.
Nadležni organ dužan je dopustiti uvid u Registar i izdati izvod iz Registra svakom tko za to ima opravdan interes.
Članak 5.
Prijava za upis u Registar podnosi se nadležnom organu u dva primjerka na obrascu 2. koji je otiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio
Prijava mora sadržavati: naziv i sjedište turističke zajednice, datum davanja suglasnosti na statut, osoba ovlaštena za zastupanje i datum početka rada turističke zajednice.
Članak 6.
Ako nadležni organ utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti izvršit će upis u Registar i o tome izdati potvrdu u roku od 15 dana od dana upisa u Registar.
Potvrda iz stavka 1. ovoga članka ispisuje se na primjerku podnesene prijave.
Članak 7.
Ako nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za upis u Registar, rješenjem će odbiti prijavu za regastraciju.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se donijeti u roku od 15 dana od dana primitka prijave.
Članak 8.
Turistička zajednica dužna je prijaviti nadležnom organu promjene u podacima upisanim u Registar u roku od 10 dana od dana nastale promjene.
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 334-01/92-01/04
Urbroj : 529-01/1-92
Zagreb, 28. siječnja 1992.
Ministar turizma
Anton Marčelo Popović, v. rObrazac 1.

OBRAZAC REGISTRA O NAČINU I POSTUPKU REGISTRACIJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA
_ ____________________________
Red Naziv i sjedište Datum Osoba ovlaštena Izmjena osobe Izmjena Datum Datum
broj turističke zajednice davanja za zastupanje ovlaštene za sjedišta početka upisa u Prestanak
suglasnosti zastupanje rada Registar
na statut
_ ____________________________Obrazac 2.

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR TURISTIČKIH ZAJEDNICA
_ ____________________________
Naziv i sjedište Datum davanja suglasnosti Osoba ovlaštena za Datum početka rada
turističke zajednice na statut zastupanje turističke zajednice
_ ____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti