POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni standardi - pravilnik o dozvoljenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici 30. travnja 1992., donijela je

UREDBU
o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba

Članak 1.
Domaće i strane fizičke osobe mogu slobodno unositi i primati iz inozemstva odnosno iznositi i slati u inozemstvo predmete osobne prtljage, predmete za osobne potrebe i potrebe članova obitelji (lijekovi i medicinska pomagala, predmeti za potrebu obrazovanja i razonodu), predmete za potrebe svojeg domaćinstva, uključujući osobne automobile i plovila, a i životinje, u kolićinama koje nisu namijenjene preprodaji. Predmeti naslijeđdeni u inozemstvu mogu se slobodno unositi, a iznositi - uz uvjete reciprociteta. Predmeti predviđeni medudržavnim ugovorima mogu se slobodno unositi i iznositi u skladu s tim ugovorima.

Članak 2.
Domaće i strane fizičke osobe mogu iznositi i slati u inozemstvo robu odnosno predmete što imaju povijesnu, umjetničku ili kulturnu vrijednost na temelju suglasnosti Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

Članak 3.
Domaće fizičke osobe koje ili obavljanje svoje gospodarske ili druge djelatnosti nisu osnovale radnju ili poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvom pravne osobe, mogu za obavIjanje djelatnosti osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, kupovati sredstva za rad, uključujući i plovila, te domaće životinje. sirovine, reprodukcijski materijal, rezervne dijelove, ambalažu, potrošni i reklamni materijal sa konsignacijskih skladišta strane robe iIi uvoziti putem poduzeća upisanog u sudski registar za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa ili neposredno, u skladu sa propisanim obIicima uvoza.
Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu za obavljenje svoje djelatnosti slobodno uvoziti motorna vozila u pogledu propisanih oblika uvoza.
Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu, u okviru zakonom dopuštene djelatnosti, obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje za svoje potrebe (izvoz vlastitih proizvoda i usluga, uvoz opreme i reprodukcijskog materijala za vlastitu proizvodnju i obavljanje usluga, kooperacija, investicijski radovi i dr.).

Članak 4.
Domaće fizičke osobe koje su na privremenom radu u inozemstvu provele najmanje dvije godine neprekidno odnosno boravile najmanje četiri godine po bilo kojoj osnovi, kao i strani državljani koji su dobili odobrenje za trajno nastanjenje u Hrvatsku, mogu u roku od jedne godine od dana povratka iz inozemstva, odnosno dana dobijanja odobrenja,. slobodno uvoziti robu iz članka 1. i 3. ove uredbe, uključujući i motorna vozila i plovila.

Članak 5.
Rabljena motorna vozila koja osobe iz članka 1, 3. i 4. ove uredbe uvoze neposredno, putem poduzeća ili kupuju sa konsignacijskih skladišta strane robe u Hrvatskoj, moraju udovoljavati propisima o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članak 6.
Ukoliko osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe kupuju uvezena rabljena motorna vozila putem poduzeća ili ukoliko ih kupuju sa konsignacijskog skladišta strane robe u Hrvatskoj, poduzeće mora izdati jednogodišnje jamstvo za kakvoću i ispravno funkcioniranje vozila, te osigurati servis, pribor, potrošni materijal i rezervne dijelove nužne za tehničko održavanje tih motornih vozila.

Članak 7.
Ukoliko domaće fizičke osobe iz članka 1. i 3. ove uredbe neposredno uvoze motorna vozila, nadležnoj carinarnici prilikom carinjenja podnose dokaz da je plaćanje u inozemstvu obavljeno jednim od instrumenata plaćanja u međunarodnom platnom prometu putem banke ovlaštene za poslove s inozemstvom.

Članak 8.
Odredbe članka 7. ove uredbe se ne odnose na domaće fizičke osobe koje nadležnoj carinarnici podnesu dokaz da su inozemnom prodavaocu platile kupljeno motorno vozilo prije stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 9.
Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizičke osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe ako postupe suprotno odredbi članka 5. ove uredbe.

Članak 10.
Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće ako postupi suprotno odredbi članka 6. ove uredbe.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom od 100.000 hrvatskih dinara.

Članak 11.
Za vrijeme važenja ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članka 118. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 63/89) preuzetog Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti finanoija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 12.
Ova uredba prestaje vrijediti kada njome uređena pitanja Sabor Republike Hrvatske uredi drugačije, a najkasnije istekom roka od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o preuzimanju saveznih zskona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodni novine", br. 53/91).

Članak 13.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/92-01/05
Urbroj : 5030105-92-2
Zagreb, 30. travnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti