POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni sporazumi - pravilnik o veterinarsko medicinskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. donijela je

UREDBU
o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada

Članak 1.
Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne i druge društvene djelatnosti, mogu se dodjeljivati stalne novčane nadoknade.
Poslije smrti osoba iz stavka 1. ovoga članka, stalna novčana nadoknada može se dodijeliti i članovima njihove obitelji.

Članak 2.
Kriteriji za dodjeljivanje i obustavu stalne novčane nadoknade zaslužnim osobama i članovima njihovih obitelji iz članka 1. ove uredbe utvrduje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.
Rješenje o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ove uredbe donosi Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske.
Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske će rješenjem obustaviti isplatu stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ove uredbe, ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena.

Članak 4.
Protiv rješenja iz članka 2. ove uredbe može se izjaviti žalba Vladi Republike Hrvatske.

Članak 5.
Dodijeljene stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine svaka tri mjeseca prema porastu prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u pretposljednjem tromjesečju, a ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Republike Hrvatske.
Postotak uvećanja nadoknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske prema prijedlogu Ministarstva financija.

Članak 6.
Sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

Članak 7.
Korisnicima stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili prema prepisima što su se primjenjivali do dana stupanja na snagu Uredbe o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada ("Narodne novine", broj 6/92), odredit će se nadoknada u visini i na način utvrđen ovom uredbom.

Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 4. studenoga 1992. godine.

Klasa: 061-06/92-01/01
Urbroj: 5030113-92-3
Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik
Ivan Milas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti