POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni propisi - privremeni financijski plan ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. donijela je

UREDBU
o plaćama

Članak 1.
Ovom uredbom se uređuje način utvrđivanja i isplate plaća pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za rujan, listopad i studeni ove godine.

Članak 2.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu registrirane) utvrđuju i isplaćuju neto plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.

Članak 3.
Pravne osobe, organi i organizacije, koje se financiraju iz državnog, općinskih i gradskih proračuna, uključivo i organizacije koje se financiraju sredstvima proračunskih fondova, te ostale pravne osobe u javnom sektoru (javna poduzeća, pravne osobe koje se financiraju iz društvenih fondova) i neprivredi (Narodna banka Hrvatske, banke, osiguravajuća društva, Hrvatska lutrija, gospodarske komore, gradske i općinske organizacije, društveni fondovi, opća i posebna poslovna udruženja, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, sindikati, društvene i političke organizacije) mogu isplaćivati neto plaće za listopad najviše do 21% veće od prosječne plaće isplaćene za kolovoz.

Članak 4.
Pravne osobe koje nisu obuhvaćene elancima 2. i 3. ove uredbe (društveni sektor privrede) mogu isplaćivati neto plaće za listopad najviše do 21% veće u odnosu na prosječnu plaću isplaćenu za kolovoz.

Članak 5.
Pravne osobe, organi i organizacije lz članka 3. i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe čije su prosječne plaće za kolovoz bile manje od prosječne plaće u privredi mogu utvrđivati i isplaćivati neto plaće za listopad u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom, ali najviše do razine prosječne plaće u privredi za kolovoz uvećane za 21%
Prosječna plaća u privredi Hrvatske za kolovoz iznosi 34.485 HRD.

Članak 6.
Pravne osobe, organi i organizacije iz članka 3. i 4. i pravne osobe iz članka 5. ove uredbe mogu isplaćivati neto plaće za studeni na razini prosječne plaće isplaćene za listopad uvećane najviše za 0.5 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u istom mjesecu.

Članak 7.
Pravne osobe, organi i organizacije iz članka 3. i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe mogu isplaćivati neto plaće za rujan na razini prosječne isplaćene plaće za kolovoz.
Pravne osobe i organi i organizaaije iz članka 5. mogu isplaćivati neto plaće za rujan najviše do razine prosječne isplaćene plaće u privredi Hrvatske za kolovoz.
Pravne osobe i organi i organizacije iz stavka 1, i 2. ovoga članka koje su za rujan isplatile veće prosječne neto plaće od dozvoljenih ovom uredbom uskladit će njihovu visinu s isplatama za listopad i studeni.

Članak 8.
Pravne osobe i organi i organizacije u Republici Hrvatskoj, osim pravnih osoba iz članka 2. ove uredbe, mogu utvrditi i isplatiti najvišu mjesečnu neto plaću u svoti koja ne može biti veća od 8 prosječnih neto plaća u privredi Hrvatske u odnosnom mjesecu, ako odlukom Sabora ili Vlade Republike Hrvatske nije drukčije određeno.

Članak 9.
Upute za primjenu ove uredbe donosi Ministarstvo rada i socijalne skrbi u suradnji sa Službom društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 10.
Podatke o plaćama potrebne za primjenu odredaba ove uredbe objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 11.
Primjenu ove uredbe kontrolira Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i neće dozvoliti isplatu plsća suprotno ovoj uredbi.

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o plaćma ("Nrodne novine": br. 40/92, 54/92 i 61/92).

Članak 13.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/16
Urbroj : 5030105-92-8
Zagreb, 27. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti