POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - imenovanja - odluka o broju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53/91), a u svezi sa člankom 14. stavkom 1. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 59/90 i 53/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
PRAVILNIK
o iskaznici vodoprivrednog inspektora
Članak 1.
Svojstvo vodoprivrednog inspektora, odnosno vodoprivrednog inspektora za zaštitu voda utvrđuje se posebnom iskaznicom.
Članak 2.
Iskaznicu izdaje:
- za republičkog inspektora Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- za općinskog inspektora općinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede.
Članak 3.
Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio Veličina iskaznice je 100 x 70 mm. Korice iskaznice su polutvrde i s vanjske strane presvučene kožom svjetloplave boje.
Članak 4.
Radi slobodnog kretanja i zadržavanja vodoprivrednog inspektora odnosno vodoprivrednog inspektora za zaštitu voda u graničnom pojasu i na graničnim prijelazima iskaznicu iz članka 1. ovog pravilnika ovjerava Ministarstvo unutarnjih poslova.
Članak 5.
Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje inspekcijskih poslova.
Članak 6.
Inspektor koji je razriješen dužnosti inspektora, dužan je vratiti iskaznicu organu uprave koji ju je izdao s danom razrješenja.
Članak 7.
U slučaju nestanka iskaznice, inspektor je dužan odmah, a najkasnije u roku 3 dana od nestanka iskaznice o tome izvijestiti organ uprave koji ju je izdao.
Članak 8.
Organ uprave koji izdaje iskaznicu vodi evidericiju o izdanim i vraćenim iskaznicama.
Članak 9.
Zamjena iskaznica izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vaiiti Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima koje mora ispunjavati vodoprivredni inspektor, te o legitimaciji vodoprivrednog inspektora ("Narodne novine", br. 46/77).
_ _____
GRB REPUBLIKE HRVATSKE
REPUBLIKA HRVATSKA
ISKAZNICA VODOPRIVREDNOG INSPEKTORA
_ _____ Prva strana iskaznice (svijetloplava koža)
_ _____
OVLAŠTENJE
_ _________________ inspektor ovlašten je da u okviru svoje nadležnosti obavlja nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa od strane poduzeća, drugih pravnih osoba i pojedinaca iz oblasti vodoprivrede te da u postupku nadzora utvrđuje identitet fizičkih osoba.
Datum :
M.P. ________________________________ (potpis ruhovodioca)
Vrijedi za granični pojas i granične prijelaze:
M.P. ___________________________________________ (potpis ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova)
_ _____ Treća strana
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01 /92-01 /02
Urbroj: 527-06-92-01
Zagreb, 17. siječanj 1992
Ministar poljoprivrede, šumarstva . i vodoprivrede
Ivan Tarnaj, dipl. inž. v. r._ _____
___________________________________________________ (naziv organa koji je izdao iskaznicu)
Broj :_______________________________________
ISKAZNICA VODOPRIVREDNOG INSPEKTORA
_ _
_________________
_________________ Fotografija (ime i prezime) 3 x 3,5 cm
_________________ (potpis imaoca iskenice)
(ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA)
_ _____ Druga strana
_ _____
_ _____ Zadnja strana


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti