POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - imenovanja - ispravak uredbe izmjene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92) i članka 31, stavak 2 zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 27/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje
IZMJENE I DOPUNE OBVEZATNIH UPUTA br. VIII.

  1. U Obvezatnim uputama br. VIII. od 4. srpnja 1992. godine mijenjaju se točke 4. i 5. tako da glase: "4. Rad pojedinog izbornog tijela niogu istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake političke stranke". "5. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ogranićiti broj promatraća ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome će voditi računa da pripreme za provođenje izbora, a naročito glasovanje, budu provedeni neometano i u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti biraća. ali se broj promatrača koji istovremeno promatraju rad izbornog tijela ne može ograničiti na manje od 5 promatrača koji prate rad Izborne komisije Republike Hrvatske, odnosno na manje; od 3 koji prate rad drugih izbornih tijela. Kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatraća., promatraći će sporazumno odrediti koji će od njih prisustvovati radu izbornog tijela. Ako promatrai o tome ne mogu postići sporazum, odredit će ih ždrijebom član izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlaćenjem listića s nazivima političkih stranaka."
  2. Iza točke 8. dodaje se točka 8a. koja glasi: "Promatrači političkih stranaka koji na dan 2. kolovoza 1992. godine namjeravaju promatrati rad biračkog odbora moraju se prijaviti predsjedniku ili članu biračkog odbora prije početka glasovanja, a najkasnije do 7,00 sati. Ako birački odbor ograniči broj promatrača iz razloga navedenih u točci 5. ovih Obvezatnih uputa, promatraći mogu sporazumno odrediti izmjenu. Ako promatraći ne postignu sporazum, predsjednik ili član biračkog odbora svrstat će prijavljene promatrače po abecednom redu prezimena u grupe od onoliko promatraća na koliko je ograničen njihov broj. Na tako dobiveni broj, grupa promatrača podijelit će vrijeme od 24 sata (vrijeme od otvaranja birališta - 7,00 sati dana 2. kolovoza 1992. pa do isteka roka u kojem zapisnik o svom radu mora dostaviti nadležnoj izbornoj komisiji - 7,00 sati dana 3. kolovoza 1992.) i tako dobitl vremensko razdoblje u kojem svaka od tih grupa može vršiti promatranje. Redoslijed po kojem će grupe promatrača promatrati utvrdit će se ždrljebom, izvlačenjem listića s rednim brojem grupa promatrača."

Klasa: 013-03/92-01/05
Urbroj: 56605-92-62/4
Zagreb: 30. srpnja 1992.
Predsjednik
Zlatko Crnič. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti