POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni procesi - odluka ustavnog suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SKUPŠTINA REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12191 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92) i odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), na 8. sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za liječenje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

I.
Sukladno odredbama Pravilnika o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 3/82), Odluke o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 32/92) i Odluke o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih bolesti ("Narodne novine", br. 49/92), usvaja se Plan broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za liječenje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond).

II.
Planirano zdravstveno zbrinjavanje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika Republičkog fonda ostvaruje se na području četiri slijedeće regije u Republici Hrvatskoj : Osijek, Rijeka, Split i Zagreb.
1. Za potrebe liječenja akutnih bolesti utvrđuje se Plan broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za osiguranike Republičkog fonda po regijama kako slijedi:
a) Za regiju Osijek osigurava se u postojećim bolnicama 3200 bolešničkih ležaja za potrebe osnovnog zbrinjavanja bolesnika i 167 bolesničkih ležaja za potrebe zbrinjava nja složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u Općoj bolnici Osijek.
b) Za regiju Rijeka osigurava se u postojećim bolnicama 2.557 bolesničkih ležaja za potrebe osnovnog zbrinjava nja bolesnika i 128 bolesničkih ležaja za potrebe zbrinjavanja složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u Kliničkom bolnićkom centru Rijeka,
c) Za regiju Split osigurava se u postojećim bolnicama 3.880 bolesničkih ležaja za potrebe osnovnog zbrinjavanja bolesnika i 194 bolesnička ležaja za potrebe zbrinjavanja složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u Kliničkom bolničkom centru Split,
d) Za regiju Zagreb osigurava se u postojećim bolnicama 9.499 bolesničkih ležaja za potrebe osnovnog zbrinjavanja bolesnika i 474 bolesnička ležaja za potrebe zbrinjavanja složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u kliničkim bolnicama grada Zagreba.

Za cjelokupnu populaciju osiguranika Republičkog fonda sveukupno se osigurava 20.576 ležaja za liječenje akutnih bolesti, od čega 19.136 ležaja za potrebe osnovnog zbrinjavanja bolesnika, 963 ležaja u regionalnim centrima za potrebe zbrinjavanja složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i daljnjih 477 ležaja u kliničkim bolnicama Zagreba za najsloženije dijagnostičke i terapijske postupke.

2. Za potrebe liječenja kroničnih bolesti utvrđuje se Plan broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama, za osiguranike Republičkog fonda po regijama kako slijedi:
a) Za regiju Osijek osigurava se 582 bolesnička ležaja za djelatnost psihijatrije, 732 bolesnička ležaja za djelatnost medicinske rehabilitacije i 333 bolesnička ležaja za djelatnost gerijatrije na području Republike Hrvatske,
b) Za regiju Rijeka osigurava se 447 bolesničkih ležaja za djelatnost psihijatrije, 563 bolesnička ležaja za djelatnost medicinske rehabilitacije i 256 bolesnićkih ležaja za djelatnost gerijatrije na području Republike Hrvatske,
c) Za regiju Split osigurava se 679 bolesničkih ležeja ze djelatnost psihijstrije, 854 bolesnička ležaja za djelatnost medicinske rehabilitacije i 388 bolesničkih ležaja za djelatnost gerijatrije na području Republike Hrvatske,
d) Za regiju Zagreb osigurava se 1.662 bolesnička ležaja za djelatnost psihijatrije, 2.090 bolesničkih ležaja za djelatnost medicinske rehabilitacije i 950 bolesničkih ležaja za djelatnost gerijatrije na području Republike Hrvatske.

Za cjelokupnu populaciju osiguranika Republike Hrvatske Republički fond sveukupno osigurava 9.536 ležaja za liječenje kroničnih bolesti.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/92-01/61
Urbroj: 338-24-82-1
Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik SkupštineRepubličkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti