POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni priručnik - ustavni zakon pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Muharema Rakovića iz Lovrana, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 1992. donijela je
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina u k. o. Lovran od zabrane prijenosa prava raspolaganja
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i dozvoljava se uzimanje iz posjeda nekretnina u k. o. Lovran u dijelovima kako slijedi:

  1. 76 m od zkč: br. 391/2 - oranica površine 276 m', zk. ul. br. 917, zk. korisništvo Negrić Ernesta pok. Franje, New York ;
  2. 28 m' od zkč. br. 394 - vrt površine 884 m', zk. ul. br. 483, zk. korisništvo Modun Ane iz Lovrana i Tominić Josipa iz Buenos Airesa, na jednake dijelove;
  3. 30 m' od zkč. br. 375/1 - livada površine 648 m', zk. ul. br. 455, zk. korisništvo Općine Opatija u 3/9 dijela, Modun Lidije u 4/9 dijela, Modun Ane u 1/9 dijela i Modun Leure u 1/9 dijela;
  4. 257 m' od zkđ. br. 407 - vinograd površine 528 m:, zk. ul. br.1028, zk. korisništvo Općine Opatija u cijelosti; nacionalizirane temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list ž FNRJ", broj 52/58) odnosno nekretnina pod 3 temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46 i 35/48).

II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi formiranja nove hč. br. 407/2 k. o. Lovran, površine 392 m', a u svrhu dodjele te percele predlagatelju u ponovljenom postupku prema članku 84. Zakona o građevinskom zemljištu.
III.
Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema ovjerenom prijavnom listu, klasa.936/02/89-01/54 od 24. svibnja 1989. godine, izrađenom temeljem uvjeta uređenja prostora, klasa: 350-05/89-01/191 od 15. ožujka 1989., utvrđenim prema PUP-u "Lovran-Vrh Ike".
IV.
Utvrđuje se da je predlagatelj uplatio u korist Općine Opatija na račun br. 33880-781-84 dužnu razliku revalorizirane nadoknade za zemljište iz točke I. ove odluke u iznosu od 621.090.- HRD, a na ime osiguranja isplate nadoknade po tržišnim cijenama.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01 /92-01/01
Urbroj : 5030115-92-143
Zagreb, 24. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti