POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni priručnik - mrežna pravila transportnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 7. listopada 1992. godine, donio je ovu
ODLUKA

  1. Ukida se Odluka o provedbenom urbanističkom planu "Nerezine" Skupštine općine Cres-Lošinj ("Službene novine", broj 6/87).
  2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama" općine Cres-Lošinj.

Obrazloženje
Stjepan Radovanović, Marko Balen, Reuf Drljević i Danica Cazi, svi iz Zagreba, podnijeli su ovom Sudu prijedloge za ocjenu zakonitosti Odluke navedene u izreci. U prijedlozima se navodi da građani nisu bili uopće obaviješteni o donošenju PUP-a "Nerezine", da povodom toga PUP-a nije bila organizirana javna rasprava i da ga prethodno nije prihvatila skupština mjesne zajednice s tog područja. Osim toga, u prijedlozima se istiće da na mapi, izloženoj na uvid nisu bili ucrtani zahvati u prostor obuhvaćen PUP-om, odnosno naznačene parcele. U svom odgovoru Općina Cres-Lošinj navodi da je u svezi s organiziranjem javne rasprave o PUP-u "Nerezine" postupljeno u skladu s relevantnim odredbama čl.10, 20. i 21. Zakona o prostornom planiranju i uredivanju prostora. Rješenjem br. U/I-87/1989. od 8. veljaće 1990. godine ovaj Sud pokrenuo je postupak za ocjenu zakonitosti osporene Odluke, nalazeći da postoji osnovana sumnja u njenu zakonitost. Nakon provedenog postupka, Ustavni sud Republike Hrvatske ocijenio je - temeljem nalaza utvrđenog u zapisniku koji su u Urbanističkom institutu u Rijeci 16. studenoga 1989. godine sastavili republički građevinsko-urbanistički inspektor i građevinsko-urbanistički inspektor općine Cres-Lošinj - da prijedlog PUP-a "Nerezine" nije bio sadržajno i grafički sastavljen prema odredbi članka 13. navedenog Zakona. Znači, bio je nesuglassn toj zakonskoj odredbi koja propisuje da se provedbenim planom detaljno određuju uvjeti i način uredenja prostora. Naime, uvidom u prijedlog spomenutog PUP-a, koji je bio izložen na javnoj raspravi, utvrdeno je da taj prijedlog nije sadržavao urbanističko-tehničke uvjete, odnosno da u njernu nisu bili detaljno odredeni uvjeti i način uređenja prostora za to područje: na karti PUP-a "Nerezine" nisu bile određenke (naznačene) parcele, nego samo namjene površina. Stoga, ako je i bilo organizirano raspravljanje o spomenutom PUP-u, činjenica je da se raspravljalo o nepotpunom (sadržajno i grafički), krnjem prijedlogu PUP-a, nepodesnom za davanje mišljenja i primjedaba, što je suprotno, odnosno nesuglasno odredbama članaka 20. i 21. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80. 16/86, 18/89, 34/91, 61/91, 49/82). Iz tih razloga Sud je odlučio kao u izreci
Broj : U-I-87-1989.
Zagreb, 7. listopada 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnlć, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti