POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni primjeri - ispravak zakona članci ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Grada Zagreba, Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1992. donijela je
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja dio zkč: br: 1880/2 k. o. Grad Zagreb, površine 9,5 čhv, upisane u zk. ul. br. 7618, odnosno dio kč. br: 4806/3 k. o. Centar, površine 34 m' (nova izmjera) i dio objekta koji je bio izgraden na njoj, konfiscirani temeljem Zakona o potvrdi i o izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i u izvršenju konfisksije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list FNRJ", broj 61/46) rješenjem broj K-2818/45 od 22. ožujka 1947. godine.
II.
Nekretnina iz točke I. ove odluke izuzima se radi formiranja nove zkč. br.1859/8 k. o. Grad Zagreb; površine 107 čhv, a u svrhu legaliziranja izgrađenog poslovnog objekta.
III.
Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu R. N. br. 780/88 Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove, izrađenom sukladno uvjetima uređenja prostora utvrđenim uvjerenjem Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, klasa: 350-05/921/7 od 7. veljače 1992. godine.
IV.
Utvrđuje se da je Grad Zagreb osigurao drugu nekretninu kao oblik nadoknade za nekretninu iz točke I. ove odluke, i to zamjenski stan u Zagrebu, Siget 18-c, kat I, stan broj 8, trosobni, površine 98,00 m', a prema zaključku Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba. klasa: 840-01/81-01/884 od 20. studenog 1991. godine.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030115-92- 139
Zagreb, 24. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti