POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni portali - uputa o prikupljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosim

UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlsti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Članak 1.
U Uredbi o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 67/91) članak 3. briše se.
Članak 4. postaje članak 3.

Članak 2.
Članak 5. briše se.

Članak 3.
Članak 6, koji postaje članak 4. mijenja se i glasi: "Vojni sudovi su nadležni u krivičnim predmetima: 1. suditi za krivična djela koja učine vojne osobe,
2. suditi civilnim osobama koje imaju, svojstvo građanske osobe na službi u oruženim snagama za krivična djela učinjena u obavljanju službe ili u vezi sa službom te za sva druga krivična djela koja učine kao suizvršioci ili kao drugi suučesnici s vojnim osobama,
3. suditi civilnim osobama za krivična djela propisana u Glavi XX Krivičnog zakona Republike Hrvatske,("Narodne novine", broj 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90. i 9/91), te u Zakonu o preuzimanju Krivičnog zakona SFRJ ("Narodne novine", broj 53/91) i to za djela iz članka 118, 119,121, za djela iz članka 128. i 129. (ako se podaci odnose na obranu), za djelo iz članka 135. i za djela iz članka 201. do 239. (krivična djela protiv oružanih snaga).
4. suditi ratnim zarobljenicima za sva krivična djela koja učine kao ratni zarobljenici te za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava (članak 141. do 158. Krivičnog zakona),
5. suditi civilnim osobama i za krivična djela protiv imovine i krivična djela protiv službene dužnosti ako je predmet djela dio borbenog sredstva, oružja, municija ili eksploziv koji služe potrebama obrane, te druga krivična djela koja učine kao suizvršioci ili kao drugi suučesnici s vojnim osobama".

Članak 4.
Članovi 7. do 12. postaju članovi 5. do 10.

Članak 5.
U odjeljku pod naslovom "Organizacija i djelovanje vojnog suda" članovi 13. i 14. koji postaju članovi 11.i 12. izdvajaju se u novi odjeljak pod nazivom "lzbor sudaca".

Članak 6.
U članku 14. koji postaje članak 12. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
"Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se na suce kojima je izborno razdoblje iz članka 69. stavka 1. Zakona o redovnim sudovima odnosno suce porotnike, kojima je tzborno razdoblje iz članka 103. stavka 1. istoga zakona, isteklo dana 12. prosinca 1991. i kasnije".

Članak 7.
Nakon članka 18. dodaje se novi članak 18a. koji glasi:
"Članak 18a,
Predmete zaprimljene do početka rada vojnih sudova u kojima je započela glavna rasprava dovršit će odgovarajući općinski odnosno okružni sud.

Ako viši sud do početka rada vojnog suda ukine odluku nižeg suda, predmet će se ustupiti vojnom sudu".

Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 01-305/ 1-92
Zagreb, 22. travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti