POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatski zakoni - ispravak datuma izdavanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju točke XI. stavka 1. Sporazuma ("Narodne novine", br. 76/92), Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTU
za provođenje Aneksa Sporazumu od 9. studenoga 1992. o isplatama plaća za prosinac1992. godine

1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto plaća za prosinac 1992. godine.
Pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračun sastavljaju na Obrascu PNP-AS koji je sastavni dio ove Upute, a dostavljaju ga u jednom primjerku nadležnoj organizacijskoj jedinici SDK Hrvatske pri svakoj isplati neto plaća.

2. Na rednom broju 1. iskazujese prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku za mjesec studeni.
Ovaj podatak uzima se srednog broja 13. Obrasca PNP temeljem kojeg je za studeni isplaćena neto plaća.

3. Na rednom broju 2. iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuju plaće i naknade plaća, a utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada za koje djelatnici primaju naknade plaća iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.

4. Na rednom broju 3. iskazuje se iznos prosječne moguće neto plaće po djelatniku zamjesec prosinac, a utvrđujese tako da se iznos s rednog broja 1. uveća najviše za 0,8 indeksnih poena za svaki indeksnih poena rasta cijena na malo u prosincu.
Podatke o rastu cijena na malo utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u "Narodnim novinama".

5. Na rednom broju 4. iskazuje se sredstva koja se mogu isplatiti za mjesec prosinac, a utvrđujese tako da se podatak s rednog broja 3. pomnoži podatkom s rednog broja 2. Obrasca PNP-AS.

6. Na rednom broju 5. iskazuje se iznos sredstava isplaćenih kao prvi dio plaće za mjesec prosinac.

7. Na rednom broju 7. iskazuje se iznos ukupno isplaćene neto plaće za prosinac. Na ovom rednom broju podatak ne može biti veći od podatka na rednom broju 4. Obrasca PNP-AS.

8. Na rednom broju 9. iskazuje se podatak o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u privredi Hrvatske prema posijednjem objavljenom podatku.
Taj podatak utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objavljuje u "Narodnim novinama".

9. Na rednom broju 11. iskazuje se iznos moguće najviše pojedinačne neto plaće. Temeljem točke VIII. Sporazuma najviša mjesečna neto plaća ne može biti veća od 8 prosječnih neto plaća u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.

10. Na rednom broju 12. iskazuje se iznos najviše pojedinačne neto plaće koja je isplaćena, a koja ne može biti veća od od podatka iskazanog na rednom broju 11. Obrasca PNP-AS.

11. Pravne osobe iz točke IV. Sporazuma iskazuju podatke na rednim brojevima 2., 5., 6., 7., 10. i 12. Obrasca PNP-AS.

12. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-01/92-01/31
Urbroj : 321-01/92-19
Zagreb, 16. prosinca 1992.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske
mr. Bogomil Cota, v. r.

OBRAZAC PNP-AS
4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Razdoblje Broj oznaka Osnovni račun Individualna partija Posebne oznake
organ. jedinice


_ _____________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)


OBRAČUN NETO PLAĆA
za mjesec_________1992. godine

- iznos u HRD
- broj djelatnika u cijelom broju

_ ______________________________
Redni broj Opis Oznaka za AOP Iznos
_ ______________________________
1 2 3 4
_ ______________________________

  1. Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku za mjesec studeni 01
  2. Broj djelatnika u mjesecu za koji se isplaćuje plaća 02
  3. Iznos prosječne moguće neto plaće po djelatniku za mjesec

prosinac (re. br. 1 x koeficijent) 03
4. Sredstva koja se mogu isplatiti za mjesec prosinac (red. br. 3 x red.
br. 2 04
5. Isplaćena neto plaća za mjesec za koji se obavlja isplata 05
6. Iznos neto plaće iz naloga za isplatu 06
7. Ukupno isplaćena neto plaća (red. br. 5 + red. br. 6 07
8. Manje isplaćeno (red. br. 4 - red. br. 7) 08
9. Prosječno isplaćena neto plaća po djelatniku u privredi Hrvatske
(posljedni objavljeni podatak) 09
10. Iznos najniže isplaćene pojedinačne neto plaće 10
11. Moguća najviša pojedinačna neto plaća (red. br. 9 x 8) 11
12. Iznos najviše isplaćene pojedinačne neto plaće 12


U__________,dana__________1992.

Sastavio obračun:
__________________

Rukovoditelj:
__________________

Kontrolu obavili:

  1. ___________________ Pečat SDKH Datum primitka:

2.___________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti