POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatski propisi - rješenje za produljenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78., 50/78.,29/85.,48/86.,41/90.,47/90 i 53A/91), a u svezi s člankom 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", br. 55/92), ministar kulture i prosvjete donosi
NAREDBU
o izmjenama i dopunama Naredbe o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini
I.
U Naredbi o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini ("Narodne novine", br. 55/92) u točki II. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: "U redovnim razrednim odjelima može biti do 36 učenika, a u odjelima s prognanim i izbjeglim učenicima do 40. U kombiniranim razrednim odjelima s dva razreda može biti 25, a s tri i četiri razreda 20 učenika. Ako u razrednom odjelu ima više učenika od broja učenika utvrđenog stavkom 3. ove točke odjel se dijeli na dva odjela s podjednakim brojem učenika ukoliko to omogućavaju prostorni i pedagoški uvjeti." Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.
II.
U točki III. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "lzuzetno od odredbe stavka 1. ove točke, učiteljima razredne i predmetne nastave koji su mentori za studente ne umanjuje se radna obveza s tim da se pojedini oblici rada, opseg i vrsta poslova mentora posebno plaćaju u skladu s odlukama Ministarstva kulture i prosvjete." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. brojka "1" zamjenjuje se brojkom "3".
III.
Iza točke III. dodaje se nova točka koja glasi: "III.A Osnovne škole koje su organizirale izvođenje nastave u dvije ili više smjena i imaju više od 16 razrednih odjela imaju voditelja smjene. Voditelja imaju izdvojenipodručni razredni odjeli (područne škole) s četiri i više razrednih odjela. Voditelja mogu imati i izdvojeni područni razredni odjeli (područne škole) i s manje od 4 razredna odjela uz suglasnost Ministarstva,kulturei prosvjete. Voditelj smjene je pedagog, a ako škola nema pedagoga ili ako ima više od dvije smjene, voditelj može biti drugi stručni suradnik ili učitelj predmetne nastave. Voditelj područnog razrednog odjela (područne škole) je učitelj razredne ili predmetne nastave u tom odjelu (školi)."
IV.
U točki V. stavku 12. riječi "do 15. rujna 1992. godine" zamjenjuju se riječima "do 15. siječnja 1993. godine..."
V.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-05/92-01-1782
Urbroj : 532-03-3/2-92-11
Zagreb, 10. prosinca 1992.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti