POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni portal - ispravak uredbe legislativa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 11. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.
U Uredbi o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 73/91) članak 2. briše se.

Članak 2.
U članku 3. iza stavka l. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :
"Postupak za krivična djela iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema pravilima Glave XXV Zakona o krivičnom postupku (skračeni postupak)".

Članak 3.
U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :
"Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u postupcima protiv maloljetnika".
Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.
Članak 5. briše se.

Članak 5.
U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :
"Vojni tužitelj može podići neposrednu optužnicu za krivična djela navedena u članku 4. točke 3. i 4. Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike".

Članak 6.
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
"U postupku pred vojnim sudom iz razloga predviđenih u članku 191. Zakona o krivičnom postupku pritvor može odrediti istražni sudac vojnog suda".

Članak 7.
U članku 11. broj "193" zamjenjuje se brojem "194" .

Članak 8.
U članku 12. stavka 1. i 2. iza riječi "stavka" brojka "2" zamjenjuje se brojkom "3".

Članak 9.
U odjeljku "Odgoda prekidanja glavne rasprave" riječ "prekidanje" briše se.

Članak 10.
U članku 20. stavku 1. alineji 2. riječi "st. 1. 2. i 4" brišu se.

Članak 11.
Neovisno o postojanju razloga na temelju kojih je određen pritvor, sud će, radi razmjene ukinuti pritvor, ili će nadležni organ prekinuti izvršenje kazne zatvora na zahtjev Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj.
Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne zadržava izvršenje.

Članak 12.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 01-306/ 1-92.
Zagreb, 22.travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti