POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatski list - plan dodjele radijskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 1. stavak 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", broj 40/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. prosinca 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

I.
Na robu koja se uvozi, unosi ili prima (u daljnjem tekstu: uvozi) u carinsko područje Republike Hrvatske plaća se posebna taksa na uvezenu robu u visini 15% od carinske osnovice.
lznimno, na uvoz reprodukcijskog materijala, opreme i dijelova za opremu, kao i na uvoz osobnih automobila, ako ovom odlukom nije drugačije utvrđeno, posebna taksa na uvezenu robu plaća se u visini 10,0% od carinske osnovice.

II.
Na uvoz robe koja je oslobođena od plaćanja carine po odredbama članka 24. do 29. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91.,33/92., 40/92. i 61/92.), na uvoz robe prema članku 54. Carinskog zakona, te na uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji su sastavni dio izvoznog proizvoda (članak 56. Carinskog zakona) ne naplaćuje se posebna taksa na uvezenu robu.

III.
Iznimno, posebna taksa na uvezenu robu ne plaća se:

  1. na uvoz robe na koju se pomeđunarodnim ugovorima ne plaća carina;
  2. na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršenjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1993. godini - na osnovi potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva industrije, brodogradnje i energetike;
  3. na uvoz sirovina i reprodukcijskog materijala koji se ne proizvode u zemlji, a služe za proizvodnju dijalizatora;
  4. na uvoz živih životinjaza prihod iz tarifnog broja 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06, Carinske tarife koje se uvoze na temelju potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;
  5. na uvoz robe koja se po osnovi humanitarne pomoći prima besplatno;
  6. na uvoz i zakup brodova za prijevoz robe, brodova za prijevoz putnika i robe, te tankera svih vrsta i ribarskih brodova iz tar. broja 89.01 i 89.02 Carinske tarife;
  7. na uvoz i zakup zrakoplova za putnički promet iz tar. broj 88.02 i tar. oznake 8802.11, 8802.12, 8802.301 i 8802.401 Carinske tarife;
  8. na uvoz mlijeka za preradu i konzumno mlijeko i ambalaže za mlijeko, iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:


04.01 0401.20 - Mlijeko s udjelom masti više od 1% do 6% po masi
0401.309 --- ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi
04.02 0402.91 -- bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno mlijeko)
48.05 4805.22 - Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem
4805.70 - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2 a manje od 225 g/m2
48.10 4810.291 --- papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu
48.19 4819.50 -- ostali kontejneri za pakiranje (pure pak)
48.23 4823.19 -- ostali

9. na uvoz soje u zrnu iz tarifnog broja 12.01 i tarifne oznake 1201.00 uključujući i lomljenu ili drobljenu, sirovog ulja soje iz tar. br. 15.07 i tarifne oznake 1507.10, sirovog ulja od suncokreta iz tarifnog broja 15.12 i tarifne oznake 1512.11 i sirov

IV.
Iznimno, posebna taksa na uvezenu robu plaća se po stopi 4% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
12.06 1206.00 - Suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno ili drobljeno
23.01 - Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara,
mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka neprikladnih za ljudsku hranu;
2301.20 - Brašno, prah i pelete od ribe ili ljuskara, mekušaca ili vodenih beskralješnjaka;
23.04 - Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni,
mljeveni, ili peletizirani;
2304.001 --- sojini.


V.
Carinska uprava Republike Hrvatske vodi evidenciju o robi koja se na temelju ove odluke uvozi uz plaćanje posebne takse na uvezenu robu i o svotama koje bi se platile da nisu korištene povlastice utvrđene ovom odlukom.
Na osnovi evidencije iz stavka 1. ove točke Carinska uprava Republike Hrvatske Ministarstvu financija dostavlja tromjesečno svodno izvješće s podacima o naplaćenoj posebnoj taksi za uvezenu robu, te opsegu i strukturi ostvarenih povlastica na plaćanje posebne takse na uvezenu robu.

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 412-01/92-01/12
Urbroj : 5030114-92-2
Zagreb, 18. prosinca 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti