POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni obrasci - naputak o plaćanjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba (" Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Fonda za financiranje stmbenih i komunalnih djelatnosti općine Čazma. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. travnja 1992. donijela je
ODLUKU
o dozvoli za oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Čazma iz posjeda prijašnjih vlasnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava korištenja
I.
Dozvoljava se oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika i to dio zkć. br. 1464/1b (dio kč. br. 2564) sa 33 ćhv, dio zkč. br. 955/1 (dio kć. br. 2566) sa 62 čhv i dio zkč. br. 955/9 (dio kč. br. 2568) sa 29 čhv, sve k.o. Čazma.
II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava korištenja.
III.
Nekretnine iz točke I. ove odluke prenijete su u društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).
IV.
Nekretnine navedene u točki I. ove odluke oduzimaju se iz posjeda prijašnjih vlasnika u suglasju s parcelacionim elaboratom Općinske uprave za katastar, geodetske poslove i poljoprivredno zemljište općine Čazma klasa broj: 9436-02/90-01/109 sačinjenim prema uvjetima uređenja prostora klasa: 350-05/91-01/55 od 7. srpnja 1991. godine Općinskog sekretarijata za privredu i komunalne poslove općine Čazma.
V.
Prema potvrdi Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, Podružnica Kutina, Izdvojena jedinica Čazma, od 28. studenoga 1991. godine sredstva za isplatu nadoknade prijašnjim vlasnicima prema tržišnim cijenama osigurana su na žiro-računu Fonda za financiranje stambenih i komunalnih djelatnosti općine Čazma broj: 32740-862-600058.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 940-01 /91-01 /01
Urbroj : 5030115-92-133
Zagreb, 17. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti