POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni nameti - popis kozmetičkih izmjene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društve nom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu općine Buje, Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. travnja 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina u k.o. Novigrad od zabrane prijenosa prava raspolaganja
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja sljedeće nekretnine u k.o. Novigrad:
- 5 m2 od kč. br. 64 - kuća i dvor površine 131 m2 upisane u zk. ul. br. 2143, nacionalizirane temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/48 i 35/48);
- kč. br. 65 - dvor površine 20 m2, upisana u zk. ul br. 2042, odnosno po staroj izmjeri kć. br. 678, zk. ul. br. 299, nacionalizirana temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i gradevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).
II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi formiranja nove kč. br. 65 k.o. Novigrad, površine 95 m2, a u svrhu rekonstrukcije postojećeg objekta.
III.
Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu i prijavnom listu ovjerenom od Zavoda za katasšr i geodetske poslove - Buje, klasa: UP/I-932-07/91-01/1012, a izradenom u skladu s uvjetima uređenja prostora Zavoda za prostorno uređenje iste općine, klasa: 350-05/90-03/104 od 2. travnja 1981. godine.
IV.
Utvrduje se da je Fond u stambenom i komunalnom gospodarstvu općine Buje, kao budući investitor rekonstrukcije postojećeg objekta, izdao potvrdu broj 100/91 od 29. sijećnja 1992. godine o osiguranju potrebnih sredstava za isplatu nadoknade po tržišnim cijenama za nekretnine iz točke I. ove odluke.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/91-01/01
Urbroj : 5030115-92-135
Zagreb. 17. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti