POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatske pravne uzance - pravilnik o bitnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja poslova Hrvatskog centra za međunarodni sistem podataka o serijskim publikacijama
I.
Vlada Republike Hrvatske povjerava obavljanje poslova Hrvatskog centra za međunarodni sistem podataka o serijskim publikacijama (International Serials Data System - u daljnjem tekstu ISDS) Institutu informacijskih znanosti Zagreb - Centru za praćenje i unapređivanje znanstvene lzdavačke djelatnosti.
II.
Poslovi iz točke 1. ove odluke obuhvaćaju naročito:
- identifikaciju i bibliografsku kontrolu serijskih publikacija sustavnim popisivanjem i
- zadovoljavanje tekućih potreba korisnika.
U okviru identifikacije i bibliografske kontrole serijskih publikacija su sljedeći zadaci:
- uspostavljanje kontakata s izdavačima i ostalim korisnicima u svezi svih pitanja o ISDS-u;
- dodjeljivanje međunarodnog standardnog broja za serijske publikacije (International Standard Serial Number - u daljnjem tekstu ISSN) serijskim publikacijama, briga o njegovoj točnoj upotrebi i sprečavanje zloupotrebe;
- sustavno popisivanje serijskih publikacija koje izlaze u zemlji;
- izgrađivanje i održavanje nacionalne baze podataka s ISDS zapisima;
- sudjelovanje u poslovima standardizacije koji se odnose na serijske publikacije i njihovu bibliografsku kontrolu na nacionalnom i internacionalnom planu;
- suradnja u daljnjem razvoju ISDS-a i usklađivanju procedura, formata i standarda aktivnim djelovanjem u radu ISDS-a;
- priključivanje vlastitih zapisa internacionalnoj bazi podataka koju održava Internacionalni centar, ispravljanje i ažuriranje tih zapisa.
Zadovoljavanje potreba korisnika sastoji se u:
- dodjeli ISSN-a izdavačima i ostalim korisnicima na njihov zahtjev;
- poticanju izdavača da tiskaju ISSN na serijskim publikacijama;
- promicanju korištenja ISSN-a kao kontrolnih brojeva, u ručnim i strojnim sustavima koje održavaju izdavači, pretplatničke agencije, knjižnice i ostale ustanove koje daju informacije;
- promicanju korištenja ISSN-a u citiranju serijskih publikacija;
- širenju informacija iz nacionalnih i internacionalnih ISDS baza podataka;
- suradnji u nacionalnim programima koji se odnose na serijske publikacije, kao što je izgradnja centralnih kataloga, informacijskih mreža, itd., te naročito u praćenju i unapređivanju znanstvene izdavačke djelatnosti.
III.
Prava i obveze koje proističu iz ove odluke uredit će se posebnim ugovorom kojeg će s Institutom informacijskih znanosti zaključiti ministar znanosti, tehnologije i informatike.
IV.
Sredstva za provođenje ove odluke osiguravaju se iz sredstava Republičkog fonda za znanost pri Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa:640-02/92-01/01
Urbroj: 5030104-92-4
Zagreb, 5. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti