POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatska regulativa - uredba o stavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91) i članka 22. stavka 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/90), Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 20. sjednici održanoj 20. siječnja 1992. donio je .
ODLUKU
o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i
određenih objekata na cestama
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje visina posebne naknade z upotrebu: autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik autoceste Zagreb-Karlovac, autoceste Zaprešić-Gubaševo, tunela "Učka" i Krčkog mosta i to po kategorijama vozila i cestarinskim prolazima.
Članak 2.
Naknada za upotrebu autoceste Ivanja Reka-Brodski Stupnik, ovisno o naplatnim postajama, iznosi hrvatskih dinara:
_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Ivanja Reka
kategorije I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 40 90 130 170 210 250 290 300
II. 60 130 190 250 310 370 440 450
III. 130 250 370 500 630 750 880 900
IV. 250 500 750 1000 1250 1500 1760 1800
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
I. Grad
kategorije I. Reka Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 40 40 90 120 170 210 250 260
II. 60 60 130 190 250 310 370 380
III. 130 130 250 380 500 630 750 760
IV. 250 250 500 750 1000 1250 1500 1520
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Popovača
kategorije I. Reka I. Grad Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 90 40 40 90 130 170 210 220
II. 130 60 60 130 190 250 310 310
III. 250 130 130 250 370 500 630 640
IV. 500 250 250 500 750 1000 1250 1270
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Kutina
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 130 90 40 40 90 130 170 180
II. 190 130 60 60 130 190 250 260
III. 370 250 130 130 250 370 500 510
IV. 750 500 250 250 500 750 1000 1020
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Novska
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 170 120 90 40 40 90 30 140
II. 250 190 130 60 60 130 190 200
III. 500 380 250 130 130 250 370 380
IV. 1000 750 500 250 250 500 750 760
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Okučani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 210 170 130 90 40 40 90 100
II. 310 250 190 130 60 60 130 140
III. 630 500 370 250 130 130 250 260
IV. 1250 1000 750 500 250 250 500 510
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
N. Grad.
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 250 210 170 130 90 40 40 50
II. 370 310 250 190 130 60 60 70
III. 750 630 500 370 250 130 130 140
IV. 1500 1250 1000 750 500 250 250 260
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Lužani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. B.Stup.
_ __________________________
I. 290 250 210 170 130 90 40 5
II. 440 370 310 250 190 130 60 10
III. 880 750 630 500 370 250 130 15
IV. 1760 1500 1250 1000 750 500 250 20
_ __________________________

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
B.Stup
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. Lužani
_ __________________________
I. 300 260 220 180 140 100 50 5
II. 450 380 320 260 200 140 70 10
III. 900 760 640 510 380 260 140 15
IV. 1800 1520 1270 1020 760 510 260 20


Članak 3:
Naknada za upotrebu autoceste Zagreb-Karlovac iznosi hrvatskih dinara:
_ __________________________
Kategorija Jastrebarsko Karlovac
_ __________________________
I. 40 80
II. 60 120
III. 130 260


Članak 4.
Naknada za upotrebu autoceste Zaprešić-Gubaševo iznosi hrvatskih dinara:
_ __________________________
Kategorija CRD
_ __________________________
I. 40
II. 60
III. 120
IV. 240
_ __________________________

Članak 5.
Naknada za upotrebu tunela "Učka" i Krčkog mosta iznosi hrvatskih dinara:
_ __________________________
Kategorija Tunel Most
_ __________________________
I. 90 90
II. 140 140
III. 270 270
IV. 550 550
_ __________________________

Članak 6.
Pravne i fizičhe osobe s sjedištem u Hrvatskoj, koji su korisnici objekata za čiju se upotrebu plača posebna naknada, mogu za plaćanje naknade koristiti pretplatu. Pretplatničke karte mogu biti mjesečne i godišnje. Mjesečna pretplata se računa na temelju 30, a godišnja na temelju 300 prolaza, za određenu relaciju, ovisno o kategoriji vozila. Popust u pretplati iznosi 20% za mjesečne, a 40% za godišnje pretplatničke karte. Popust se može ostvariti samo u slučaju gotovinskog plaćanja (uplatnica i virmanski nalog). Stanovnici otoka Krka, Cresa i Lošinja čija su putnička vozila (I kategorIja) registrirana kod Policijske uprave Krk i Cres - Lošinj, kao i vozila javnog prijevoza putniksa na redovnim linijama izmedu otoka i kopna, za plaćanje naknade na Krčkom mostu mogu koristiti pretplatu. Popust u pretplati iznosi 70%.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, mogu kupovinom bonova, uz gotovinsko plaćanje (uplatnica i virmanski nalog) ostvariti popust na količinu (vrijednost) bonova:
- od 100.000 do 200.000 hrvatskih dinara 15%,
- od 200.001 do 800.000 hrvatskih dinara 20%,
- iznad 800.000 hrvatshih dinara 25%.
Minimalna količina (vrijednost) bonova koja se može kupiti iznosi:
- za pravne osobe 100.000 hrvatshih dinara,
- za fizičke osobe 2.000 hrvatskih dinara.
U slučaju bezgotovinskog plaćanja kod kupovine pretplatničkih karata i bonova, korisnicima se može odobriti odgođeno plaćanje do 30 dana.
Za korištenje određene dionice autoceste, odnosno objekta, mogu se kupiti, i karneti. Za kupovinu 50 karneta, odobrava se 20% popusta. Karneti vrijede jednu godinu od datuma kupovine.
U trajanju ugovora s poduzećima JANAF ostaje na snazi obveza iz tog ugovora o besplatnom korištenju Krčkog mosta.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 5/91, 24/91, 30/91 i 52/91 ).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj : 345-07-04-80/ 1992.
Zagreb, 20. siječnja 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Dražen Topolnik, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti