POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni linkovi - naputak o kriterijima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92) i članka 15. stavka 2. Zakona o kontroli kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", broj 53/91) nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
I.
Visina naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu (u daljnjem tekstu: proizvodi) utvrđuje se ovisno o vrsti, masi i načinu prijevoza pošiljaka i iznosi: 1. za vagonske, kamionske, avionske i kontejnerske pošiljke do 10 tona - 1.000 hrvatskih dinara, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se za 50 hrvatskih dinara; 2. za brodske pošiljke do 30 tona - 1.000 hrvatskih dinara, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se za 30 hrvatskih dinara.
II.
Iznimno od točke 1. ove odluke, za konje za klanje i druge kategorije konja, za goveda za klanje uključjući telad i junad za tov i klanje, osim konja za rasplod, plaća se naknada od 400 hrvatskih dinara po grlu.
III.
Naknade iz točke I. i II. ove odluke za kontrolu kvalitete proizvoda, koja se obavlja po noći, nedjeljom ili u dane blagdana i neradnih dana, povećavaju se za l00%. Pod noćnim radom u smislu stavka 1. ove točke podrazumijeva se rad od 19 - 6 sati.
IV.
Uvoznik odnosno izvoznik dužan je uz zahtjev za kontrolu kvalitete proizvoda, nadležnoj inspekciji priložiti dokaz o uplati naknade iz točke I., II. i III. ove odluke. Naknada iz stavka 1. ove točke prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a uplaćuje se na račun broj 30100-840-000-6116 - prihodi republičkih organa uprave i organizacija. Organizacije ovlaštene za obavljanje kontrole proizvoda pri izvozu, naplatu naknade za kontrolu proizvoda, obavljaju po obavljenoj kontroli.
V.
Ako uvoznik, odnosno izvoznik ne pripremi pravodobno proizvode za pregled, a inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, dužan je za njegov izlazak platiti 1.000 hrvatskih dinara po satu čekanja. Ako se pregled proizvoda obavlja izvan sjedišta inspekcije uvoznik odnosno izvoznik dužan je na ispostavljeni račun platiti putne troškove.
VI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole, kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", broj 72/91).
VII.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 320-01/92-01/06
Urbroj: 5030114-92-2
Zagreb, 23. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti