POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatska regulativa - rješenje dopunama rješenja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članka 67 stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 30. srpnja 1992. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1991. godine

I.
U Odluci o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromesečju 1992. godine ("Narodne novine", broj 41/91.), točka IV. zamjenjuje se novom točkom IV., koja glasi:
"IV.
Iznos dodatnog povečanja opće kvote iz točke II. stavak 1: pod 2) i namjenske kvote iz točke III. stavak 1. pod 2) ove odluke utvrđeni su za svaku banku na temelju Odluke o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine"; broj 48/92).
Iznos kvota za svaku banku daju se u Pregledima koji su sastavni dio ove Odluke."

II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O br. 45/92.
Zagreb. 30. srpnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v.r.


NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

PREGLED NAMJENSKIH KVOTA - PO BANKAMA ZA III TROMJESEČJE 1992. GODINE
u tisućama hrvatskih dinara
_ ____________________________
Red. Banka Opća Dodatna opća kvota Ukupna Ukupna
br. kvota za III. tromjesjećje 92. dodatna ok opća kvota
srpanj kolovoz rujan (2+3+4) (1+5)
_ ____________________________

  1. Bjelovar 153,689 39.461 63.138 53.669 156.261 309.956
  2. MB Čakovec

6.580 54.329 86.926 13.881 215.142 221.722
3. Dubrovnik 12.838 39.903 63.845 54.268 158.016 230,854
4. Karlovac 64.282 18.959 30.335 25.784 15.018 139.360
5.Koprivnica 55,839 26.256 41,010 35.708 103,914 159.813
6. Osijek 1.957.630 409.483 655.172 556.897 1,621.552 3,579.182
7. Pula 92.929 41.911 67,164 57,089 166.230 259,159
8. RB Rijeka 251,121 87.402 139.843 118.861 346.112 597.239
9. Samobor 5.226 4.812 1.796 6.627 19.295 24.521
10. Sisak 57.698 22.685 36,295 30.851 89.831 147.529
11. Požega 89.112 41.104 66.126 56.711 165,141 254.859
12. SB Split 201,027 97.382 155.812 132.440 385.634 592.661
13. Šibenik 30.107 12.111 19.378 16.411 41,960 18.061
14. Varaždin 101.500 16.042 41.661 35.411 103.126 104.616
15. Vinkovci 162.141 152.458 243.932 207.342 603.112 166.419
16. Vukovar 56.982 56.651 90.651 71.063 224.361 281.343
17. Umag 31.931 4.3491 6.958 5.914 17.221 49.158
18. Zadar 60.814 18,515 19.62 25.180 13.319 134.133
19. ZB Zagreb 1.400.81 582.159 931.455 191.137 2.305.351 3.706.169
20. PB Zagreb 1.499.77 593.259 949.114 806.831 2.349.305 3.849.081
21. KB Zagreb 13.841 3.660 5.856 4.917 14.493 28.364
22. Županja 892.109 124.393 199.029 169.175 492.597 1.384.106
23. Ilirija b Zgb
841 1,141 1.825 1.551 4.511 5.358
24. Croatia b Zgb
58.926 16.913 21.076 23.015 61.014 125.940
25. Trgovačka b Zgb
3,951 1.051 1.681 1.429 4.161 8.118
26. Čakov.b.Čakovec
2.581 621 994 845 1.460 5.041
27. Trg. tur b Split
2.905 131 1.180 1.003 2.920 5.825
28. Partner b Zgb.
1.911 2.099 3.359 1.855 8.313 16.214
29. Adria b Rijeka.
19.344 5.132 8.111 6.919 10.322 39.666
30. Pomorska.b.Split
16.103 310 6.965 5,903 11.188 33.591
31. HPT Zagreb
6.691 1.691 2.715 2.308 6.720 13.411
32. HRIB Zagreb
10,216 2.708 4.332 3.682 10.722 20.938
33. Promdei,b.Zagreb
8.298 2.396 1.834 3.259 9.489 17.187
34. Hrv.gosp.b.Zgb
0 3.139 5.022 4.210 12.431 12.431
_ ____________________________
UKUPNO: 1,403.281 2.500.000 4.000.000 3.400.000 9.900.000 11.303.281NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

PREGLED OPĆIH KVOTA PO BANKAMA ZA III TROMJESEČJE 1992, GODIME
u tisućama hrvatskih dinara
_ ____________________________
Red. Banka Opća Dodatna opća kvota Ukupna Ukupna
br. kvota za III. tromjesjećje 92. dodatna ok opća kvota
srpanj kolovoz rujan (2+3+4) (1+5)
_ ____________________________

  1. Bjelovar 397,486 41.884 11.884 40.831 124.605 512.091
  2. MB.Čakovec

335,337 18.714 18.714 18.246 55,614 391.011
3. Dubrovnik 541.231 123.716 123.716 120.623 368.055 915.286
4. Karlovac 202.141 98.690 98,690 96.223 293,603 495.150
5. Koprivnica 354.031 43.708 43,708 42.616 130,032 484.066
6. Osijek 2,855.707 141.500 141.500 137,962 120.962 3.216,669
7. Pula 529.111 160.181 160.781 156,165 118.333 1.008,080
8. RB Rijeka 1.603.015 406.065 106.065 395.913 1.208.013 21.118
9. Samobor 30.015 8.816 8.876 8,651 26.106 6.121
10 Sisak 165.907 59.663 59.663 58,172 177.198 343.105
11. Požega 186,084 25.359 25,359 24,125 75.143 264,521
12. SB Split 2.123.149 338.939 338.939 330.466 1.008.341 3.131.193
13. Šibenik 239.116 18.255 18,255 41.048 113.558 382.111
14. Varaždin 369.680 87.582 81.582 85.392 260.556 660.136
15. Vinkovci 131.819 31.959 31.959 31.160 95.018 826.891
16. Vukovar 252.986 11.880 11.880 11,508 11.168 297,251
17. Umag 139,080 27.831 21,831 21.136 82.198 221.878
18. Zadar 389.767 91.803 91.803 95.351 290.963 680,730
19. ZB.Zagreb 1,715,162 869,362 869.362 841,628 2.586.352 10.361.511
20. PB Zagreb 4,582,631 1,025,119 1,025,179 999.519 3.049.907 7.631.544
21. KB Zagreb 28,381 23,123 23.423 22,811 69.683 98,061
22. Županja 1.000.013 43.002 13.002 11,621 127.931 1.128.001
23. Ilirija.b.Zgb
5.515 1.929 1,129 1,363 4.251 9.176
24. Croatia.b.Zgb
241.553 108.306 108.306 105.598 322.210 563.763
25. Trgovačka.b.Zgb
7.613 6,723 6,723 6.555 20.001 27.611
26. Čakov.b.Čako
23.178 3.916 3.916 3,816 11.828 35.006
27. Trg.tur.b.Split
31,382 1.718 1.718 4.600 11.036 15.418
28 Partner.b.Zgb
7.689 13.136 13.136 13.101 39.913 17.662
29. Adria.b.Rijeka
28,059 32.841 32.814 32.023 97.111 125.170
30. Pomorska.b.Split
19.719 21,779 21.176 17.085 82.613 101.392
31. HPT.Zagreb
7.014 10.861 10.861 10,589 32.311 39.385
32. HRIB.Zagreb
12.519 17.328 17.328 16.895 51.551 61.100
33. Promdei.b.Zagreb
7.113 15.335 15.335 14.952 15.622 53.335
34, Hrv,gosp,b.Zgb
0 20,091 20.091 19.589 59.711 59.171
_ ____________________________
UKUPNO: 25.253.864 4.000,000 4,000.000 3,900.000 11.900,000 31,153,861


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti