POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni kutak - obvezatne upute xi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), a u svezi s člankom 77. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1992. godine, donijela je
UREDBU
o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama
Članak 1.
Ovlaštene banke mogu prodavati devize domačim fizičkim osobama samo uz ove uvjete:

  1. za plaćanje troškova bolničkog lijećenja u inozemstvu, koji su nastali zbog nepredviđenih okolnosti za vrijeme boravka u inozemstvu - do iznosa stvarnih troškova lijećenja. Pod nepredviđenim okolnostima, u smislu stavka 1. ovog članka razumijevaju se slučajevi u kojima je domaća fizička osoba, za vrijeme službenog puta ili turističkog putovanja u inozemstvo, bila prisiljena zatražiti bolničko lijećenje zbog akutne bolesti, nesretnog slučaja ili na drugi način dobivene ozljede. Dokazom da je riječ o bolničkom lijećenju jest potvrda organa nadležnog za zdravstvenu zaštitu općine na teritoriju koje domaća fizička osoba ima prebivalište, izdana na temelju otpusne liste zdravstvene ustanove u inozemstvu u kojoj je građanin bio na lijećenju;
  2. za plaćanje sudskih i drugih taksa i troškova pravne pomoći inozemnim pravosudnim organima ako domaća fizička osoba odnosno pravosudni organ zatraži pravnu pomoć od inozemnih pravosudnih organa u povodu građanskih sporova, uz uvjete da se podnese zahtjev inozemnog organa za naplatu tih taksa i troškova ili potvrda domaćeg suda da inozemni pravosudni organ traži naknadu troškova za pružanje pravne pomoći - do iznosa stvarnih troškova;
  3. za plaćanje troškova za prometne prekršaje i druge prekršaje počinjene u inozemstvu, ako se naplata traži preko nadležnih organa u Republici Hrvatskoj ili preko diplomatskih odnosno konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu - do iznosa stvarnih troškova;
  4. za plaćanje putnih i selidbenih troškova hrvetskih državljana ili osoba bez državljanstva koje se iseljavaju na temelju isprave o stalnom boravku u inozemstvu. Dokaz za kupnju deviza za te namjene jest potvrda nadležnog organa za prijevozne linije na kojima prijevoz ne obavljaju domaća poduzeća - do iznosa stvarnih troškova što ih utvrdi nadležni organ općine na teritoriju koje osoba ima prebivalište;
  5. za plaćanje kotizacije za članstvo u međunarodnim organizacijama i troškova zaštite patenata u inozemstvu, po odobrenju republičkoga organa nadležnog za poslove znanosti - do iznosa stvarnih troškova što ih utvrdi taj organ;
  6. za plaćanje troškova Iijećenja u inozemstvu bolesti koje se ne mogu uspješno lijećiti u Republici Hrvatskoj, troškova prijevoza i boravka osoba koje su određene za pračenje teških bolesnika i troškova nabave ortopedskih sprava, pomagala i lijekova što se ne proizvode u Republici Hrvatskoj, po odobrenju nadležnoga republičkoga organa - do iznosa stvarnih troškova što ih utvrdi taj organ;
  7. za plaćanje troškova prijenosa posmrtnih ostataka iz inozemstva, pogrebnih troškova i troškova održavanja grobova u inozemstvu, na temelju potvrde nadležnog organa općine na teritoriju koje domaća fizička osoba ima prebivalište - do iznosa stvarnih troškova.

Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 440-01/92-01/04
Urbroj : 5036112-92-1
Zagreb, 24. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti