POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni kolegij - dopuna liste arbitara ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine donijela je

UREDBU
o davanju posebnih kredita seljacima

Članak 1.
Ovom uredbom uređuje se odobravanje posebnih kredita seljacima za povećanje osnovnog stada u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjogojstvu.
Kredite iz stavka 1. ovoga članka odobravaju poslovne banke.

Članak 2.
Pod osnovnim stadom. u smislu ove uredbe, razumijeva se u

  1. govedarstvu: rasplodna krava i steona junica;
  2. ovčarstvu: rasplodna ovca, bređa šilježad, ovan;
  3. kozarstvu: rasplodna koza, bređa šilježad, jarac,
  4. svinjogojstvu: rasplodna krmača, nazimica, nerast.


Članak 3.
Za osnovno stado banka odobrava iznos kredita u visini tržne cijene:

  1. u govedarstvu - do tri grla krave;
  2. u ovčarstvu - do 15 grla ovaca ili šilježadi ili ovnova;
  3. u kozarstvu - do 15 grla koza ili šilježadi ili jaraca;
  4. u svinjogojstvu - do pet rasplodnih krmača ili nazimica ili nerastova.


Članak 4.
Posebni krediti iz članka 1. ove uredbe odobravaju se uz rok vraćanja od pet godina i godišnju kamatu u visini 30% eskontne stope Narodne banke Hrvatske.
Sredstva za regres dijela kamata u visini 70% eskontne stope iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se poslovnim bankama iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ako banka ne odobrava kredite seljacima iz korištenih sredstava primarne emisije Narodne banke Hrvatske, već odobrava iz vlastitih sredstava, banci se osiguravaju sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske za nadoknadu razlike u kamatama i to u visini razlike između kamata od 30% eskontne stope Narodne banke Hrvatske i bančine kamate, ali najviše u visini zatezne kamate.
Glavnica kredita se ne revalorizira.
Otplata kredita počinje teći 12 mjeseci po iskorištenju kredita.
Kredit se otplaćuje u polugodišnjim obrocima.
Kamata za vrijeme korištenja kredita i grace perioda obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje anuiteta.

Članak 5.
Iznos kredita iz članka 1. ove uredbe odobrava se isključivo kao kreditno pismo, a vraćanje se osigurava mjeničnim jamstvom dužnika i drugim instrumentima osiguranja.

Članak 6.
Kontrolu primjene ove uredbe uključivo i namjensko korištenje kredita provodit će banke i mjerodavni organi uprave u okviru svojih ovlaštenja.

Članak 7.
Novčanom kaznom od 1,000.000 do 1,500.000 HRD kaznit će se za privredni prijestup banka, ako odobri kredit protivno odredbama ove uredbe.
Za privredni prijestup kaznit će se i odgovorna osoba u banci novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 HRD.

Članak 8.
Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 HRD kaznit će se za prekršaj seljak, ako odobreni kredit koristi protivno odredbama ove uredbe.

Članak 9.
Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da donese upute za primjenu ove uredbe.
Do donošenja upute iz stavka 1. ovog članka ostaje na snazi Uputstvo za primjenu Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima ("Narodne novine", br. 64/91).
"1701/70

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima ("Narodne novine", br. 58/91 i 5/92).

Članak 11.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/92-01/07
Urbroj 5030114-92-2
Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti