POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni katalog - uredba o dopuni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvat ske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23 listopada 1992. godine, donijela je
UREDBU
o Agenciji za obnovu
Članak 1.
Agencija za obnovu (u daljnjem tekstu: Agencija) osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za provođenje, usmjeravanje i usklađivanje poslova na obnovi ratom razrušenih područja. Agencija neposredno provodi poslove u svezi s obnovom koje joj odredi Vlada Republike Hrvatske, a koordinira poslove ministarstava i drugih organa državne uprave tijela lokalne samouprave, Hrvatskog fonda za razvoj i Hrvatske kreditne banke za obnovu.
Članak 2.
Djelokrug i način rada te druga pitanja od značaja za rad Agencije ureduju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije kojeg donosi direktor Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 3.
Ako se Agenciji u državnom proračunu osiguraju sredstva za posebne namjene u provodenju poslova obnove ili Agencija ostvari sredstva za obnovu iz drugih izvora ta sredstva se vode na posebnom računu Agencije. Agencija je ovlaštena da u okviru poslova i zadataka iz svog djelokruga i sredstava ostvarenih prema odredbi stavka 1. ovog članka sklapa ugovore i zaključuje druge pravne poslove.
Članak 4.
Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješava od du- žnosti direktora Agencije, koja ima rang ministra i njego- va prava i dužnosti u odnosu na Agenciju. Direktor je za svoj rad i rad Agencije odgovoran Vladi. Vlada imenuje i razrješava od dužnosti i zamjenika di- rektora Agencije.
Članak 5.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narod- nim novinama".
Klasa: 361-08/92-01/07
Urbroj: 5030109-92-2
Zagreb, 23. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti