POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - glasilo - oluka o osnivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 17a. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 6/91,14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. donijela je
ODLUKU
o poduzimanju posebnih mjera u općini Vrginmost
Članak 1.
Raspušta se Skupština općine Vrginmost, a odbornicima općinske skupštine prestaje mandat.
Članak 2.
Danom raspuštanja Skupštine općine Vrginmost razrješuje se njezino Izvršno vijeće.
Članak 3.
Danom raspuštanja općinske skupštine i razrješavanja izvršnog vijeća prestaje mandat predsjedniku skupštine, potpredsjednicima skupštine te predsjedniku, i članovima izvršnog vijeća pa im istim danom prestaje radni odnos.
Članak 4.
U općini Vrginmost imenovat će se posebnim rješenjem povjerenik Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: povjerenik Vlade).
Članak 5.
Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Vrginmost i Izvršnog vijeća.
Članak 6.
Povjerenik Vlade imenovat će jednog ili više pomoćnika koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti u stvarima gospodarstva i društvenih djelatnosti, te u stvarima državne uprave.
Članak 7.
Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.
Članak 8.
Povjereniku Vlade pripada plaća u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za predsjednika skupštine, a njegovim pomoćnicima u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za plaću predsjednika izvršnog vijeća.
Članak 9.
Sredstva za plaće povjerenika Vlade i njegovih pomoćnika osiguravaju se u općinskom proračunu. U slučaju nemogućnosti isplate plaća iz općinskog proračuna, povjerenik Vlade i njegovi pomoćnici ostvarit će plaću preko Centra republičkih organa uprave dotične regije, na teret Proračuna Republike Hrvatske, putem Ministarstva financija.
Članak 10.
Organi uprave i drugi drevni organi u općini Vrginmost nastavljaju s radom pod neposrednim nadzorom povjerenika Vlade odnosno njegovih pomoćnika.
Članak 11.
Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i uprave, najmanje jedanput mjesečno. Vlada Republike Hrvatske može zahtijevati posebna izvješća izvan tog roka
Članak 12.
Uvjete za provedbu ove odluke osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-05/91-01/14
Urbroj : 5030115-92-9
Zagreb, 31. siječnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti