POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - europa - odluka o dodatnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", broj 27/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odižanoj 31. siječnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi
I.
U Odluci o visini premije za određene proizvode u poljoprlvredi ("Narodne novine", broj 37/91) u točki II. u stavku 1. riječ "dinara" zamjenjuje se riječima "hrvatskih dinara".
II.
U točki III. u stavku 1. podtočki 1. alineji prvoj riječi "1,00 din/l" zamjenjuju se riječima "4 hrvatska dinara/l" i u alineji drugoj rieči "0,75 din/l". zamjenjuju se riječima "3 hrvatska dinara/1".
U podtočki 2. alineji prvoj i drugoj riječi "dinara" zamjenjuje se riječima "hrvatskih dinara".
U podtočki 3. alineji prvoj riječi "2.400 dinara" zamjenjuju se riječima "5.500 hrvatskih dinara", u alineji drugoj riječi "750 dinara" zamjenjuju se riječima "1.275 hrvatskih dinara", u alineji trećoj riječi "520 dinara" zamjenjuju se riječima "800 hrvatskih dinara", u alineji četvrtoj riječi "7.500 dinara" zamjenjuju se riječima "15.000 hrvatskih dinara" i u alineji petoj riječi "20 dinara" zamjenjuju se riječima "50 hrvatskih dinara".
U podtočki 4. alineji prvoj riječi "2,20 dinara" zamjenjuju se riječima "6 hrvatskih dinara", u alineji drugoj riječi "2,00 dinara" zamjenjuju se riječima "6 hrvatskih dinara", u alineji trećoj "1,80 dinara" zamjenjuju se riječima "5 hrvatskih dinara", u alineji četvrtoj riječi "1,80 dinara" zamjenjuju se riječima "5 hrvatskih dinara", u alineji petoj riječi "1,40 dinara" zamjenjuju se riječima "4 hrvatska dinara", u alineji šestoj riječi "1,20 dinara" zamjenjuju se riječima "4 hrvatska dinara", u alineji sedmoj riječi "1,00 dinara" zamjenjuju se riječima "3 hrvatska dinara", u alineji osmoj riječi "0,90 dinara" zamjenjuju se riječima "3 hrvatska dinara", u alineji devetoj riječi "0,80 dinara" zamjenjuju se riječima "2 hrvatska dinara" i u alineji desetoj riječi "0,70 dinara" zamjenjuju se riječima "2 hrvatska dinara".
U podtočki 5. alineji prvoj riječi "60.000 dinara" zamjenjuju se riječima "80.000 hrvatskih dinara" i u alineji drugoj riječi "12.000 dinara" zamjenjuju se riječima "30.000 hrvatskih dinara".
U podtočki 6. alineji prvoj riječi "24,00 dinara" zamjenjuju se riječima "60 hrvatskih dinara".
U podtočki 7. alineji prvoj riječi "69,00 dinara" zamjenjuju se riječima "130 hrvatskih dinara", u alineji drugoj riječi "30,00 dinara" zamjenjuju se riječima "70 hrvatskih dinara", u alineji trećoj riječi "21,00 dinara" zamjenjuju se riječima "46 hrvatskih dinara" i u alineji četvrtoj riječi "9,00 dinara" zamjenjuju se riječima "20 hrvatskih dinara".
U podtočki 8. alineji prvoj riječi "35.000 dinara" zamjenjuju se riječima "50.000 hrvatskih dinara" i u alineji drugoj riječi "20.000 dinara" zamjenjuju se riječima "30.000 hrvatskih dinara".
U podtočki 9. alineji prvoj riječi "55,00 dinara" zamjenjuju se riječima "120 hrvatskih dinara", u alineji drugoj riječi "23,00 dinara" zamjenjuju se riječima "60 hrvatskih dinara", u alineji trećoj riječi "23,00 dinara" zamjenjuju se riječima "80 hrvatskih dinara" i u alineji četvrtoj riječi "80,00 dinara" zamjenjuju se riječima "150 hrvatskih dinara".
III.
U točki IV. u stavku 1. alineji prvoj riječi "30 dinara/1.000 litara" zamjenjuju se riječima "80 hrvatskih dinara/1.000 litara", u alineji drugoj riječi "5 dinara/1.000 litara" zamjenjuju se riječima "16 hrvatskih dinara/1.000 litara" i u alineji trećoj riječi "25 dinara/1.000 litara" zamjenjuju se riječima "80 hrvatskih dinara/1.000 litara".
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1992. godine.
Klasa:320-01/91-01/18
Urbroj : 5030112-92-4
Zagreb, 1. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti