POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni blog - lista arbitara za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 46. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 27/91.) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK
o uvjetima koje mora ispunjavati direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice.

Članak 2.
Direktor i zamjenik direktora Glavne direkcije Hrvatske turističke zajednice moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. visoka stručna sprema društvenog smjera,
 2. pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima u turizmu,
 3. aktivno znanje jednog i poznavanje još jednog svjetskog jezika,
 4. da posjeduje organizacijske sposobnosti,
 5. izuzetno dobro poznavanje problematike marketinga i dobro poznavanje problematike i promidžbe turizma,
 6. da ne postoji zabrana za imenovanje na tu funkciju predviđena zakonom.
 7. druge uvjete utvrdene zakonskim propisima


Članak 3.
Osobe zaposlene na rukovodećim poslovima u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. visoka stručna sprema društvenog, tehničkog ili prirodoslovno-matematičkog smjera,
 2. pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od toga najmanje dvije godine u dotičnoj struci,
 3. znanje jednog i poznavanje još jednog svjetskog jezika,
 4. da posjeduje organizacijske sposobtlosti (izrada planova i programa aktivnosti, te izrada analiza i izvještaja),
 5. dobro poznavanje problematike turizma,
 6. izuzetno dobro poznavanje problematike marketinga,
 7. dobro poznavanje metodologije istraživanja, grafičkog oblikovanja i dizajna,
 8. dobro poznavanje metodologije projektiranja informacijskih sustava i problematike tekstualnih baza podataka.
 9. osnovna informatička znanja (korištenje teksta procesora) i sposobnost korištenja suvremenih sredstava komuniciranja,
 10. da ne postoji zabrana za imenovanje na tu funkciju predvidena zakonom.
 11. druge uvjete utvrđene zakonskim propisima.


Članak 4.
Osobe zaposlene na stručnim poslovima u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. visoka stručna sprema društvenog smjera,
 2. tri godine radnog iskustva u struci,
 3. znanje jednog svjetskog jezika,
 4. da posjeduje organizacijske sposobnosti i sposobnosti za timski rad.
 5. poznavanje problematike turizma i marketinga,
 6. dobro poznavanje grafičkog oblikovanja i dizajna,
 7. sposobnost korištenja suvremenih sredstava komuniciranja,
 8. dobro poznavanje metodologije projektiranja informacijskih sustava i problematike tekstualnih baza podataka.
 9. potrebno je poznavanje inozemne pravne prakse, posebno o radu predstavništva u inozemstvu,
 10. druge uvjete utvrđene zakonskim propisima.


Članak 5.
Osobe zaposlene u turističkim predstavništvima i poslovnicama Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. visoka stručna sprema društvenog smjera.
 2. pet godina radnog iskustva u turizmu,
 3. izuzetno dobro poznavanje problematike turizma i marketinga,
 4. znanje jezika zemlje u kojoj obavlja dužnost predstavnika i poznavanje još jednog svjetskog jezika,
 5. osnovna informatička znanja i sposobnost korištenja suvremenih sredstava komuniciranja,
 6. sposobnost izrade planova i programa aktivnosti, te izrada analiza i izvještaja.
 7. sposobnost za organizaciju i koordinaciju rada,
 8. poznavanje pravnih propisa iz područja djelatnosti,
 9. druge uvjete utvrdene zakonskim propisima.


Članak 6.
Osobe zaposlene na administrativnim poslovima u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. srednja stručna sprema,
 2. dvije godine radnog iskustva.
 3. osnovno informatičko znanje (korištenje teksta procesora) i sposobnost korištenja suvremenih sredstava komuniciranja,
 4. osnovno znanje o korespondenciji,
 5. poznavanje jednog svjetskog jezika,
 6. dobro poznavanje poslova prijepisa, odnosno administrativnog poslovanja.
 7. druge uvjete utvrđene zakonskim propisima.


Članak 7.
Osobe zaposlene na pomoćno-tehničkim poslovima u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. završena osnovna škola,
 2. jednu godinu radnog iskustva,
 3. druge uvjete utvrđene zakonskim propisima.


Članak 8.
Prije zasnivanja radnog odnosa za osobe iz članka 2, 3 4. 5. i 6. može se obaviti provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti na način utvrden općim aktom Glavne direkcije Hrvatske turističke zajednice.

Članak 9.
Provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti obavlja Glavna direkcija Hrvatske turističke zajednice.

Članak 10.
Za osobe iz članka 2, 3, 4, 5. i B. može se općim aktom Glavne direkcije Hrvatske turističke zajednice utvrditi pokusni rad.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-01/92-01/63
Urbroj : 529-01 / 1-92
Zagreb, 25. lipnja 1992.

Ministar
Anton Marčelo Popović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti