POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - euro akti - ispravak kolektivnog ugovora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 3. točke 2. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/91), generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTU
o izmjeni i dopuni Upute o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske

1. U Uputi o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 27/92) u glavi II. SUSTAV RAČUNA U SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE, u Razredu 6 RAČUNI SUDIONIKA U PLATNOM PROMETU:
U skupini 63 Računi za redovno poslovanje proračuna i tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave, iza računa 638 Račun mjesne samouprave dodaje se "639 Račun općih i posebnih udruženja".
U skupini 64 Računi za redovno poslovanje fondova, uz račun 644 riječ "skrbi" zamjenjuje se riječju "zaštite".
U skupini 65 u nazivu iza riječi "djelatnosti" briše se tekst "i zajedničkih rezervi", a iza teksta "850 Račun fonda stambeno-komunalne djelatnosti" briše se tekst: "651 Račun fonda zajedničke rezerve. 857 Račun stambene zgrade".
U skupini "69 Računi pravnih osoba u stečaju ili likvidaciji i računi depozita", iza teksta: "697 Račun drugih depozita" dodaje se tekst "698 Račun depozita za osnivačke pologe".

2. U glavi IV. SADRŽAJ JEDINSTVENOG PLANA RAČUNA, u Razredu 6 RAČUNI SUDIONIKA U PLATNOM PROMETU:
Na kraju točke 35. dodaje se tekst "Na računu 639 Račun općih i posebnih udruženja - evidentira se stanje i promet sredstava općih i posebnih udruženja.
U točki 36. uz račun 644 u opisu računa. riječ "skrbi" zamjenjuje se riječju "zaštite".
U točki 37. stavak 1. iza riječi "djelatnosti" briše se tekst: "i zajedničkih rezervi" i dalje u tekstu iza riječi "djelatnosti" briše se tekst: "i fondova zajedničke rezerve", a iza teksta: "Na računu 650 - Račun fonda stambeno-komunalne djelatnosti - evidentira se stanje i promet sredstava fondova stambeno-komunalne djelatnosti", briše se tekst:
"Na računu 651 - Račun fonda zajedničke rezerve evidentira se stanje i promet sredstava fondova zajedničke rezerve.
Na raćunu 657 - Račun stambene zgrade - evidentira se stanje i promet sredstava stambenih zgrada."
Na kraju točke 41. dodaje se tekst: "Na računu 898 Račun depozita za osnivačke pologe - evidentira se osnivači polog".

3. U OBRASCU KNJ-1 BILANCA STANJA SREDSTAVA NA RAČUNIMA PLANA RAČUNA, BRUTO PROMET I SALDO RAČUNA stanje na dan ______199____.
Iza teksta: "Račun mjesne samouprave 638" dodaje se tekst: "Račun općih i posebnih udruženja 639".
Uz račun 644 riječ "skrbi" zamjenjuje se riječju "zaštite".
Iza teksta: "Račun fonda stambeno-komunalne djelatnosti 650", briše se tekst: "Račun fonda zajedničke rezerve 651, Račun stambene zgrade 657".
Iza teksta: "Račun drugih depozita 697" dodaje se tekst: "Račun depozita za osnivačke pologe 698".
4. Ova uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 951-01/92-01/02
Urbroj: 321-02/3-92-99
Zagreb, 21. srpnja 1992.

Generalni direktor društvenog knjigovodstva Hrvatske
mr. Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti