POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne stranice - odluku o naknadi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 11. ožujka 1992 godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog Deanović Pave za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/91. i 53A/91).
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Člankom 1. Zakona navedenog u izreci ovoga rješenja ovlaštena je Vlada Republike Hrvatske da svojim uredbama uređuje pitanja iz gospodarskih i javnih djelatnosti i druga pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske, osim onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Sabor Republike Hrvatske.
Deanović Pavo podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti navedene odredbe članka 1. Zakona. Smatra da ta odredba, zbog toga što daje Vladi generalno ovlaštenje da svojim uredbama uređuje pitanja iz gospodarskih i javnih djelatnosti i druga pitanja iz djelokruga Sabora, nije u skladu s odredbom članka 88. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske prema kojoj Sabor može ovlastiti Vladu da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga. Nadalje smatra da niti Sabor nije nadležan da uređuje sva pitanja iz gospodarskih i javnih djelatnosti, pa da i zbog toga nije mogao ovlastiti Vladu da uređuje sva ta pitanja.
Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je da je prijedlog neosnovan. Prema odredbi članka 88. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske Sabor Republike Hrvatske može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrdenih sloboda i prava čovjeka i građanina, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Dajući pravo Saboru da ovlasti Vladu da kroz određeno vrijeme uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga Ustav nije ograničio Sabor u pogledu broja pitanja za čije uređivanje može ovlastiti Vladu. Ograničenje je, navedenom odredbom članka 88. stavka 1. Ustava, utvrđeno samo u pogledu određene vrste pitanja iz nadležnosti Sabora za čije se uređivanje ne može ovlastiti Vlada. U pogledu pitanja iz nadležnosti Sabora, koja nisu obuhvaćena tim ograničenjem, Sabor slobodno odlučuje da li će ovlastiti Vladu da uređuje veći ili manji broj tih pitanja, a može je ovlastiti da uređuje i sva ta pitanja. Stoga nije nesuglasna Ustavu odredba članka 1. Zakona kojom je Vladi dano generalno ovlaštenje da uređuje pitanja iz gospodarskih i javnih djelatnosti i druga pitanja iz djelokruga Sabora, osim onih koja prema Ustavu može uređivati samo Sabor.
Neosnovana je i tvrdnja podnositelja prijedloga da je člankom 1. Zakona ovlaštena Vlada da uređuje i ona pitanja iz gospodarskih i javnih djelatnosti koja nije nadležan uredivati ni sam Sabor. Člankom 1. Zakona izričito je određeno da se Vladi daje ovlaštenje da uredbama uređuje pitanja iz nadležnosti Sabora, a to znači samo ona pitanja koja je Sabor po Ustavu nadležan uređivati. Za uređivanje spornih pitanja iz članka 1. Zakona Sabor je ovlašten odredbom članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava prema kojoj Sabor, u skladu s Ustavom, odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj. To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.
Broj: U-I-13/ 1992.
Zagreb, 11. ožujka 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti