POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - eu direktive - uredba o izravnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stav 2. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 56/91. i 49/92) i članka 22. stavak 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukcijiu i izgradnju cesta u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: "Hrvatske ceste" Zagreb) ("Narodne novine" br. 57/90.) Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste", Zagreb, na 3. sjednici održanoj 4. prosinca 1992. godine donio je

ODLUKU
o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje visina posebne naknade za upotrebu: autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, autoceste Zagreb - Karlovac, autoceste Zaprešić - Gubaševo, tunela "Učka" i Krčkog mosta, po kategorijama vozila i cestarinskim prolazima.

Članak 2.
Naknada za upotrebu autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, ovisno o naplatnim postajama, iznosi hrvatskih dinara:


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Ivanja Reka
kategorije I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________

I 250 550 800 1.050 1.300 1.550 1.800 1.850
II 400 850 1.200 1.600 2.000 2.350 2.700 2.800
III 750 1.700 2.450 3.200 4.000 4.650 5.400 5.600
IV 1.500 3.400 4.900 6.400 8.000 9.300 10.800 11.200
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
I. Grad
kategorije I. Reka Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I 250 250 550 750 1.050 1.300 1.550 1.600
II 400 400 850 1.150 1.600 2.000 2.350 2.450
III 750 750 1.700 2.250 3.200 4.000 4.650 4.850
IV 1.500 1.500 3.400 4.500 6.400 8.000 9.300 9.700
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Popovača
kategorije I. Reka I. Grad Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I 550 250 250 550 800 1.050 1.300 1.400
II 850 400 400 850 1.200 1.600 2.000 2.100
III 1.700 750 750 1.700 2.450 3.200 4.000 4.200
IV 3.400 1.500 1.500 3.400 4.900 6.400 8.000 8.400
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Kutina
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I 800 550 250 250 550 800 1.050 1.150
II 1.200 850 400 400 850 1.200 1.600 1.700
III 2.500 1.700 750 750 1.700 2.450 3.200 3.400
IV 4.900 3.400 1.500 1.500 3.400 4.900 6.400 6.800
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Novska
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I 1.050 750 550 250 250 550 800 900
II 1.600 1.150 850 400 400 850 1.200 1.300
III 3.200 2.250 1.700 750 750 1.700 2.450 2.650
IV 6.400 4.500 3.400 1.500 1.500 3.400 4.900 5.300
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Okučani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I 1.300 1.050 800 550 250 250 550 600
II 2.000 1.600 1.200 850 400 400 850 950
III 4.000 3.200 2.450 1.700 750 750 1.700 1.900
IV 8.000 6.400 4.900 3.400 1.500 1.500 3.400 3.800
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
N. Grad.
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I 1.550 1.300 1.050 800 550 250 250 300
II 2.350 2.000 1.600 1.200 850 400 400 500
III 4.650 4.000 3.200 2.450 1.700 750 750 950
IV 9.300 8.000 6.400 4.900 3.400 1.500 1.500 1.900
_ __________________________
_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Lužani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. B.Stup.
_ __________________________
I 1.800 1.500 1.300 1.050 800 550 250 60
II 2.700 2.350 2.000 1.600 1.200 850 400 100
III 5.400 4.650 4.000 3.200 2.450 1.700 750 200
IV 10.800 9.300 8.000 6.400 4.900 3.400 1.500 400
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
B.Stup
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. Lužani
_ __________________________
I 1.850 1.600 1.400 1.150 900 600 300 60
II 2.800 2.450 2.100 1.700 1.300 950 500 100
III 5.600 4.850 4.200 3.400 2.650 1.900 950 200
IV 11.200 9.700 8.400 6.800 5.300 3.800 1.900 400
_ __________________________


Članak 3.
Naknada za upotrebu autoceste Zagreb - Karlovac iznosi hrvatskih dinara:

Kategorija Jastrebarsko Karlovac
I 250 500
II 400 750
III 750 1.500
IV 1.500 3.000

Članak 4.
Naknada za upotrebu autoceste Zaprešić - Gubaševo iznosi hrvatskih dinara:

Kategorija Dinara
I 250
II 400
III 750
IV 1.500

Članak 5.
Naknada za upotrebu tunela "Učka" i Krčkog mosta iznosi hrvatskih dinara:

Kategorija Tunel Most
I 550 550
II 850 850
III 1.700 1.700
IV 3.400 3.400


Članak 6.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, koji su korisnici objekata za čiju se upotrebu plača posebna naknada, mogu za plaćanje naknade koristiti pretplatu. Pretplatničke karte mogu biti mjesećne I godišnje. Mjesečna pretplata se računa na temetju 30, a godišnja na temelju 300 prolaza, za određenu relaciju, ovisno o kategoriji vozila. Popust u pretplati iznosi 20% za mjesečne, a 40% za godišnje pretplatničke karte. Popust se može ostvariti samo u slučaju gotovinskog plaćanja (uplatnica i virmanski nalog).
Stanovnici otoka Krka, Cresa i Lošinja čija su putnička vozila (I kategorija) registrirana kod Policijske uprave Krk i Cres-Lošinj, kao i vozila javnog prijevoza putnika na redovnim linijama između otoka i kopna, za plaćanje naknade na Krčkom mostu mogu koristiti pretplatu. Popust u pretplati iznosi 70%.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, mogu kupovinom bonova, uz gotovinsko plaćanje (uplatnica i virmanski nalog) ostvariti popust na količinu (vrijednost) bonova :
- od 160.000 do 320.000 hrvatskih dinara 15%
- od 320.001 do 1.280.000 hrvatskih dinara 20%
- iznad 1.280.000 hrvatskih dinara 25%

U slućaju bezgotovinskog plaćanja kod kupovine pretplatnićkih karata i bonova, korisnicima se može odobriti odgođeno plaćanje do 30 dana.
Za korištenje određene dionice autoceste, odnosno objekata, mogu se kupiti i karneti. Za kupovinu 50 karneta, odobrava se 20% popusta. Karneti vrijede jednu godinu od datuma kupovine.
U trajanju ugovora s poduzećima JANAF ostaje na snazi obveza iz tog ugovora o besplatnom korištenju Krčkog mosta.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 56/92)

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 345-07-04-15873/92.
Zagreb, 4. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti