POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - eu direktive - pravlnik o dopuni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 28. srpnja 1992. godine. donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbija se prijedlog Hrvatske socijalno liberalne stranke da Ustavni sud Republike Hrvatske "preinaći rješenje Izborne komisije Republike Hrvatske" pod oznakom Klasa: 013-03/92-01/05, Urbroj: 56805-92-PZ-32 od 24. srpnja 1992, te da"zabrani promićbu Hrvatske demokratske zajednice" putem plakata na kojem je hrvatski vojnik s djevojkom i "naredi njegovo uklanjanje".
  2. Odbija se prijedlog Hrvatske socijalno liberalne stranke da Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da je Hrvatska demokratska zajednica televizijskim spotom "kojim se zasluge za a) uspostavu države, b) vojske, c) policije itd. pripisuju djelovanju samo te stranke i njezina predsjednika" postupila protivno Ustavu i zakonu, te da o tome obavijesti javnost putem sredstava javnog priopćevanja i Izbornu komisiju Republike Hrvatske s preporukom da se taj spot skine s programa".
  3. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske, navedenim u točki 1. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor Hrvatske socijalno liberalne stranke (u daljnjem tekstu: HSLS) na izbornu promičbu od strane Hrvatske demokratske zajednice (u daljnjem tekstu: HDZ) putem slike hrvatskog vojnika s djevojkom objavljene u tjedniku "Globus" broj 85. od 24. srpnja 1992, koja se rabi i kao predizborni plakat. Izborna komisija Republike Hrvatske odbila je prigovor HSLS kao neosnovan ocijenivši da se predmetnom slikom odnosno plakatom; na kojima je lik u odori vojnika s djevojkom, ne krše pravila izborne promičbe: pritom je Komisija utvrdila da nema propisa koji bi zabranjivao političkim strankama da rabe slike vojnika, bez oznaka "HV", u promičbene svrhe na način kako je to učinila HDZ. da ta slika i plakat ne predstavljaju nelojalnu odnosno nedopuštenu promičbu u odnosu na druge stranke, a također da time što vojnik na predmetnoj slici odnosno plakatu ima kao ures križić nije došlo do nedopuštene promičbe u političke svrhe niti da se radi o neuobičajenoj i nedopuštenoj uporabi vjerskog simbola. Na te tvrdnje komisije u žalbi Ustavnom sudu Republike Hrvatske HSLS navodi, izmedu ostalog, kako i nadalje smatra da je HDZ svojim plakatom prisvojila Hrvatsku vojsku kao svoju vojsku i svela je na razinu stranačke vojske. U žalbi ničim nije obrazloženo neslaganje sa stajalištem komisije u pogledu upotrebe vjerskog simbola. Prijedlog da se utvrdi da se emitiranjem u izreci navedenog spota postupa protivno Ustavu i zakonu nije posebnim navodima obrazložen. Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je da prijedlozi što mu ih je podnijela HSLS, iako nazvani žalbom, nemaju svojstvo tog pravnog lijeka predviđenog zakonskim odredbama o zaštiti izbornog prava (članci 43 - 48. Zakona o izboru predsjednika Republike, članci 53. - 58. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. oba zakona u "Narodnim novinama", broj 22/92). Jedan od tih prijedloga, onaj u svezi s televizijskim spotom, Izbornoj komisiji Republike Hrvatske nije uopće ni bio podnijet radi nadzora nad pravilnošću izborne promičbe. Stajalište je ovog Suda da prijedlozi što mu ih je podnijela HSLS imaju karakter prijedloga za nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora o kojima rješava temeljem članka 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). Sud pritom nije našao razloge niti za uklanjanje dotičnog plakata, niti za preporuku o skidanju dotičnog spota s televizijskog programa. Prema ocjeni Ustavnog suda Republike Hrvatske iz činjenice da odredba članka 2. Zakona o obrani ("Narodne novine". br. 49/91 i 19/92),zabranjuju u oružanim snagama svaku političku djelatnost odnosno da se vojnim osobama zabranjuje sudjelovanje u uniformi na skupovima, ophodima i demonstracijama ne slijedi zaključak da bilo koja politička stranka ne može u promičbene svrhe upotrijebiti i sliku vojnika, kao što je to u konkretnom slućaju učinila HDZ upotrijebivši sliku vojnika s djevojkom. Sud smatra da predmetna slika ne sugerira niti zaključak da je, samim time što je jedna od likova na slici vojnik, Hrvatska vojska predstavljena kao stranačka vojska. Suglasno navedenom Sud nije našao razloge ni za preinačenje osporenog rješenja Izborne komisije. utvrdivši da u tom rješenju nema neustavnih i nezakonitih navoda. Kako HSLS nikakvim posebnim razlozima nije, rečeno je već, obrazložila svoj prijedlog u svezi s televizijskim spotom, a ovaj Sud nije našao da se iz prikazivanja spornog spota na TV mote izvesti zaključak o postupanju protivnom Ustavu ili zakonu, to je i taj prijedlog HSLS takoder valjalo odbiti. Na temelju iznijetog Sud je riješio kao u izreci. Objava ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-VII-226/1992.
Zagreb, 28. srpnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti