POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne stavke - obvezatne upute ož ix ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 25. ožujka 1992. godine, donio je ovu
ODLUKA

  1. Odbija se ustavna tužba S. G. iz Washingtona - USA protiv presude Upravnog suda Hrvatske broj US 1533/1991-9 od 16. listopada 1991. godine.
  2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje
S. G. podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu protiv u izreci navedene presude, kojom je odbijena njena tužba protiv drugostepenog rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klasa UP-II-361-03/90-05/577 ur. broj 531-06-90-2 od 12. prosinca 1990. godine. Smatra da joj je osporenom presudom povrijeđeno pravo vlasništva i njegova nepovredljivost utvrđena u člancima 3. i 48. Ustava Republike Hrvatske. Također ukazuje i na nezakonitost te presude.
Tužba je neosnovana U upravnom postupku, u kojem je doneseno navedeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, i u upravnom sporu pred Upravnim sudom Hrvatske, u kojem je donesena osporena presuda, postupak je voden u vezi sa zahtjevom K. i Đ. S. za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela čest. zgr. broj 246/ 1 k.o. Korčula. U dokaz da su vlasnici te čestice priložili su zemljišnoknjižni izvadak. Time se zahtjevu usprotivila S. G. tvrdeći da je ona vlasnik jednog dijela te čestice. Smatra da se građevinska dozvola ne može izdati dok se, kao prethodnci pitanje, ne riješi tko je vlasnik spornog dijela čestice, o čemu se već vodi parnica kod Općinskog suda Korčula pod brojem P-374/84. U vezi s tim spornim pitanjem u rješenju Ministarstva i u osporenoj presudi Upravnog suda Hrvatske zauzet je stav da zbog spora koji se vodi u pogledu prava vlasništva spornog dijela navedene čestice ne može biti odbijen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ukoliko postoji dokaz o pravu vlasništva te čestice, tj zemljišnoknjižni izvadak koji predstavlja takav dokaz.
Iz navedenog vidljivo je da osporenom presudom Upravnog suda Hrvatske nije rješavano o pravu vlasništva spornog dijela čestice 246/1 k.o. Korčula i ta presuda nije od utjecaja na tok parnice koja se vodi o vlasništvu tog dijela čestice. Stoga je neosnovana tvrdnja tužiteljice da joj je osporenom presudom povrijeđeno pravo vlasništva i njegova nepovredljivost utvrđena u člancima 3. i 48. Ustava Republike Hrvatske. Da li je osporena odluka u skladu sa zakonom, o tome Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan odlučivati. To iz razloga što Ustavni sud nije nadležan odlučivati o zakonitosti odluka drugih sudova, već samo o njihovoj ustavnosti, i to samo u pogledu pitanja da li je tim odlukama povrijeđeno neko od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.
Broj : U-III-9/1992.
Zagreb, 25. ožujka 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti