POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - epropisi - ispravak plana održavanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stav 2. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 56/91 i 49/92.) i članka 22. stavak 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: "Hrvatske ceste", Zagreb - "Narodne novine", br. 57/90.) Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste", Zagreb, na 3. sjednici održanoj 4. prosinca 1992. godine donio je
ODLUKU
o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se na teritoriju Republike Hrvatske visina naknade što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin (propan, butan i sl.).
Članak 2.
Naknada koju plaćaju cestovna motorna vozila s pogonom na plin (propan, butan i sl.) predstavlja ekvivalent naknadi za ceste sadržanoj u cijeni goriva (benzina i plinskog ulja). Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrduje se u godišnjem iznosu od 29.000. HRD.
Članak 3.
Imalac cestovnog motornog vozila plaća naknadu iz članka 2. ove odluke prije podnošenja zahtjeva za registraciju, odnosno za produženje valjanosti registracije vozila, i to za 12 mjeseci - obuhvaćajući mjesec u kojem je vozilo registrirano, odnosno kada je produžena valjanost registracije. Ako za vozilo nije produžena registracija u propisanom roku (12 mjeseci) a vozilo nije odjavljeno, imalac vozila je dužan prije produženja registracije platiti zaostalu naknadu za ceste od dana isteka prethodne registracije i to u iznosu utvrđenom u članku 2. ove odluke, razmjerno broju dana od isteka prethodne registracije.
Članak 4.
Ako cestovno motorno vozilo bude otuđeno tijekom razdoblja za koje je plaćena godišnja naknada novi imalac vozila nije dužan platiti naknadu za to razdoblje, ako je prijašnji imalac vozila platio naknadu prema članku 2. iz ove odluke. Imaoci cestovnog motornog vozila, čije je vozilo odjavljeno, imaju pravo na povrat dijela godišnje naknade iz članka 2. ove odluke, razmjerno razdoblju u kojem se vozilo prestalo koristiti, računajući od dana odjave vozila.
Članak 5.
Naknada za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin plaća imalac motornog vozila u korist propisanog prijelaznog računa.
Članak 6.
Za provođenje i tumačenje ove odluke nadležan je Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste", Zagreb.
Članak 7.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti: Odluka o visini naknada za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila ("Narodne novine", br. 5/91.) i Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na plin ("Narodne novine", br. 30/92).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od objave u "Narodnim novinama".
Broj : 345-01-13541/1-92.
Zagreb, 4. prosinca 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti