POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne smjernice - ispravak pravilnika članak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesekle na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine donijela je
UREDBU
o državnim taksama na zgrade za odmor, odmarališta, cestovna motorna vozila i plovne objekte
Članak 1.
Na zgrade za odmor, odmarališta, cestovna motorna vozila i plovne objekte plaća se državna taksa (u daljnjem tekstu : taksa).
Članak 2.
Taksu na zgrade za odmor plaćaju domaće i strane fizičke osobe koje na teritoriju Republike Hrvatske imaju u vlasništvu zgrade za odmor, ovisno o ukupnoj površini i starosti zgrade u slijedećim iznosima
_ ____________
Na zgrade za odmor starosti plaća se po četvornom
preko do metru hrvatskih dinara
godina
_ ____________
10 6.000
10 30 4.000
30 50 2.000
50 1.000
_ ____________

Hrvatskim državljanima smanjuje se taksa iz stavka I. ovoga članka za 75%.
Članak 3.
Zgradom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koja se sezonski ili povremeno koristi.
Ne smatraju se zgradama za odmor, u smislu stavka 1. ovoga članka, klijeti, ribarske kuće, zgrade-pletare i drugi slični objekti te građevine koje se podižu na kratko vrijeme i upotrebljavaju najduže tri mjeseca.
Starost zgrade za odmor utvrduje se prema godini u kojoj je vlasnik zgrade počeo koristiti zgradu sezonski ili povremeno za odmor.
Članak 4.
Taksu za odmarališta plaćaju domaće i strane pravne osobe koje na teritoriju Republike Hrvatske imaju odmarališta u iznosu od 6.000 hrvatskih dinara po četvornom metru. Domaćim pravnim osobama umanjuje se taksa iz stavka 1. ovoga članka za 75%.
Članak 5.
Taksa na zgrade za odmor i odmarališta ne plaća se na zgrade odnosno odmarališta koje su porušene, oštećene ili se ne mogu koristiti, ako takseni obveznik općinskoj upravi prihoda na čijem se području nalazi zgrada za odmor ili odmaralište, dokaže da zgradu odnosno odmaralište ne koristi zbog navedenih okolnosti u razdoblju za koje se razrezuje taksa.
Ako se zgrada za odmor odnosno odmaralište koristi za smještaj izbjeglica i prognanika, taksa na zgrade za odmor odnosno odmarališta ne plaća se za vrijeme u kojem su u toj zgradi odnosno odmaralištu smještene te osobe.
Članak 6.
Taksu za cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici putničkih automobila, motocikla i skutera ovisno o radnoj zapremini motora i godini proizvodnje i to:
a) za putnička vozila
_ ________________
Ako je radna
zapremina motora Plaća se taksa hrvatskih dinara
do 2 godine od 2 do 5 preko 5 do
godina 10 godina
_ ________________
do 1,5 l 10.000 7.000 5.000
preko 1,5 do 1,8 l 40.000 20.000 10.000
preko 1,8 80.000 40.000 20.000
_ ________________
b) za motocikliste i skutere
_ ________________
Ako je radna zapremina Plaća se taksa hrvatskih dinara
motora do 2 godine preko 2 godine
_ ________________
preko 0,125 l do 0,500 l 10.000 5.000
preko 0,500 l 30.000 15.000
_ ________________
Članak 7.
Taksa za cestovna motorna vozila ne plaća se na motorna vozila koja se koriste za potrebe saniteta, za potrebe Hrvatske vojske, policije, vatrogasnih jedinica te specijalna vozila koja služe za prijevoz mrtvaca, kao i za vozila s kojima vlasnici obavljaju taksi službu ili drugu registriranu djelatnost.
Članak 8.
Taksu na plovne objekte plaćaju fizičke osobe koje su vlasnici plovnih objekata, ovisno o dužini plovnog objekta u slijedećim iznosima:
od 5 do 7 metara 5.000 hrvatskih dinara
od 7 do to metara 20.000 hrvatskih dinara
od 10 do 15 metara 70.000 hrvatskih dinara
preko 15 metara 140.000 hrvatskih dinara
Članak 9.
Taksa na plovne objekte ne plaća se na plovne objekte kojima vlasnici obavljaju djelatnost za koju imaju odobrenje nadležnog organa.
Članak 10.
Takse za zgrade za odmor, odmarališta, cestovne motorna vozila i plovne objekte plačaju se za razdoblje od 1. studenog 1992. godine do 31. listopada 1993. godine.
Članak 11.
Općinska uprava prihoda donosi rješenje o visini takse.
Iznose u hrvatskim dinarima iz članka 2, 4, 6. i 8. ove uredbe, općinska uprava prihoda revalorizira indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan donošenja rješenja.
Članak 12.
Rješenje o razrezu takse za zgrade za odmor općinska uprava prihoda donosi na temelju podataka kojima raspolaže prema ranijim evidencijama iz prijava za razrez poreza na imovinu.
Rješenje o razrezu takse za odmarališta i zgrade za odmor za koje nema podatke potrebne za razrez takse općinska uprava prihoda, na području na kojem se nalazi zgrada za odmor odnosno odmaralište, donosi na temelju prikupljenih podataka od taksenog obveznika ili na temelju podataka koje sama utvrdi.
Rješenje o razrezu takse za cestovna motorna vozila i plovne objekte općinska uprava prihoda donosi na temelju podataka koje je dužna pribaviti od naležnih organa za registraciju odnosno evidentiranje cestovnih motornih vozila odnosno plovnih objekata.
Članak 13.
Obveznik plaćanja takse dužan je platiti taksu u roku 15 dana od dana primitka rješenja o razrezu takse.
Članak 14.
Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, kamata i drugih postupovnih odredaba shodno se primjenjuju odredbe Zakona o neposrednim porezima.
Ukoliko se taksa na zgrade za odmor i odmarališta ne može prisilno naplatiti po odredbama Zakona o neposrednim porezima izvršit če se prisilna naplata takse prodajom nekretnine kad iznos dužrle takse dosegne jednu trećinu vrijednosti takse.
Članak 15.
Sredstva od takse prihod su drevnog proračuna Republike Hrvatske.
Članak 16.
Ovlašćuje se ministar financija da donosi upute za provedbu ove uredbe.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Odluka o posebnim republičkim taksama koje plaćaju pravne i fizičke osobe za isticanje tvrtki i korištenje nekretnina ("Narodne novine", br. 55/90).
Članak 18.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-01/92-01/06
Urbroj : 5030112-92-1
Zagreb, 9. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti