POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - dužnosti i prava - odluka o ekonomskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja 1992. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbijaju se prijedlozi Hrvatske narodne stranke od 20. srpnja 1992. i 24. srpnja 1992. da Izborna komisija Republike Hrvatske izda priopćenje o popisima birača
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Hrvatska narodna stranka (u nastavku teksta: HNS) svojim podneskom od 20. srpnja 1992. godine predlaže da Izborna komisija Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Izborna komisija) izda priopćenje za javnost u kojem će izraziti nedvojben stav o uvjetima upisa o popis birača, a povodom Priopćenja koje je 8. srpnja 1992. godine izdalo Ministarstvo pravosuđa i uprave. Izborna komisija je svojim rješenjem Klasa: 013-03/9201/05, Urbroj: 56805-92-PZ-31 od 22. srpnja 1992. odbacila ovaj prijedlog HNS kao nedopušten. Podneskom od 24. srpnja 1992. godine, nazvanim žalba HNS je predložila Ustavnom sudu Republike Hrvatske da poništi rješenje Izborne komisije i da udovolji njezinom zahtjevu. Podnesak HNS-a, iako nazvan žalbom, nema svojstvo tog pravnog lijeka predviđenog odredbama članka 43. u svezi sa člankom 46. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 - u nastavku teksta: ZIPRH). odnosno članka 53. u svezi s člankom 57. Zakona o izborima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine., br. 22/92 - u nastavku teksta: ZIZSRH). Time nije, medutim, Ustavom Republike Hrvstske isključena nadletnost Ustavnog suda Republike Hrvatske utvrđena u članku 125. alineja 7. Ustava o nadzoru ustavnosti i zakonitosti izbora i članku 39. i 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Stoga Ustavni sud smatra navedeni podnesak HNS prijedlogom za nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora. Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da prijedlozi HNS nisu osnovani. Nadzor nad provođenjem Zakona o popisima birača ("Narodne novine", br. 19/92 - u nastavku teksta: ZPB), u smislu odredbe članka 34. ovog Zakona provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave. Na temelju odredbe članka 11. u svezi članka 3. istog Zakona popisi birača su javne knjige, a popis birača vodi organ uprave nadležan za poslove opće uprave. Na temelju ovih zakonskih odredaba Ministarstvo pravosuđa i uprave izdalo je dana 8. srpnja 1992. Priopćenje o evidentiranju hrvatskih državljanja u popiše birača. Izborna komisija je u smislu članka 22. stavak 1. toč.1. i 2. ZIPRH. odnosno članka 31. stavak 1. točka 1. i 2. ZIZSRH, nadležna da se brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora predsjednika Republike Hrvatske i zastupnika za Sabor Republike Hrvatske, odnosno da daje obvezatne upute za rad općinskih izbornih komisija te izbornih komisija izbornih jedinica i biračkih odbora. Medutim; ona nije dužna da unaprijed zauzima stajalište o valjanosti izvoda iz zaključenih i potvrđenih popisa birača koja će nadležni organi u smislu članka 25. stavak 2. ZPB dostavljati općinskoj izbornoj komisiji, niti je u tom smislu dužna davati obvezatne upute. Iz navedenog proizlazi da prijedlozi HNS-a nisu osnovani.
Odluka o objavljivanju ovog rješenja u "Narodnim novinama". službenom glasilu Republike Hrvatske, temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-VII-223/ 1992.
Zagreb; 27. srpnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti