POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne okolnosti - pravilnik o fitosanitarnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92) i članka 2. stavka 2. Uredbe o preuzimanju sredstava JNA I SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. travnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o utvrđivanju i rasporedu sredstava u vlasništvo Republike Hrvatske objekta "Nabrđe" i objekta " Križevaćki Lemeši"
I.
Utvrđuju se sredstva u vlasništvu Republike Hrvatske:

  1. objekt bivšeg poligona "Nabrđe" na području općine Đakovo u ukupnoj površini poligona od 3.220 ha odnosno 1.870 ha poljoprivrednog zemljišta i 1.320 ha šuma i šumskih zemljišta s postojećim objektima i pokretninama;
  2. objekt bivše vojne ekonomije "Križevaćki Lemeši" na području općine Križevci u ukupnoj površini ekonomije od 153 ha odnosno 86 ha poljoprivrednog zemljišta i 67 ha šuma i šumskog zemljišta s postojećim objektima i pokretninama.

II.
Sredstva iz točke I. podtočke 1. raspoređuju se

  1. "Hrvatskim šumama" - javnom poduzeću za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj - na gospodarenje šume i šumska zemljišta zajedno s ustanovljenim lovištem i postojećom divljači te pripadajućim objektima; - na korištenje hladnjaču za potrebe lovstva i druge pokretnine u pripadajućim objektima iz alineje prve ove podtočke;
  2. Poljoprivrednom industrijskom kombinatu "Đakovo", Đakovo daje se u zakup poljoprivredno zemljište s pripadajućim objektima, stočnim fondom odnosno drugim pokretninama.

III.
Sredstva iz točke I. podtočke 2. raspoređuju se 1. Hrvatskim šumama" - javnom poduzeću za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj na gospodarenje šume i šumska zemljišta; 2. Centru za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, Zagreb za potrebe kapaciteta u Križevcima u zakup i najam poljoprivredno zemljište s pripadajućim objektima i pokretninama.
IV.
Ovlašćuje se ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da sa Poljoprivredno industrijskim kombinatom "Đakovo" i Centrom za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske sklopi ugovore o zakupu odnosno najmu glede nekretnina i pokretnina raspoređenih u točki II. podtočki 2. i točki III. podtočki 2. ove odluke.
V.
Obvezuju se "Hrvatske šume" javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj da sukladno raspoređenim sredstvima iz točke II. podtočke 1. i točke III. podtočke 1. ove odluke preuzme i rasporedi djelatnike zatečene na poslovima i zadacima bivšeg poligona "Nabrđe" i bivše vojne ekonomije"Križevački Lemeši". Poljoprivredno industrijski kombinat "Đakovo" i Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske preuzet će i rasporediti djelatnike zatečene na poslovima i zadacima bivšeg poligona "Nabrđe" i bivše vojne ekonomije "Križevački Lemeši" sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, odnosno najmu iz točke IV. ove odluke.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 406-09/92-01/04
Urbroj : 5030116-92-5
Zagreb, 9. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti