POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zbirke zakona - ispravak uredbe ugovor ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 8. srpnja 1992. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Odbija se prijedlog Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/92).
  2. Ovo Rješenje objavit će se, u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Osporenom odredbom u izreci navedenog Zakona ovlašćuje se Izborna komisija Republike Hrvatske da utvrdi kojoj izbornoj jedinici iz članka 4. Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske pripada pojedina mjesna zajednica koja nije obuhvačena odredbama Zakona. Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti navedene odredbe. Smatra da je nesuglasna članku 88. Ustava Republike Hrvatske jer ovlaščuje Izbornu komisiju Republike Hrvatske da umjesto zakonodavca regulira lzbornu materiju Predlagač takoder smatra da je u izreci navedena odredba Zakona. s obzirom na sastav Izborne komisije Republike Hrvatske, nesuglasna i članku 4. Ustava Republike Hrvatske. Prijedlog nije osnovan. Člankom 88. Ustava Republike Hrvatske dato je ovlaštenje Zastupničkom domu da može, najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga. osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih sloboda i prava Čovjeka i građanina. nacionalna prava izborni sustav, ustrojstvo. djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Kako se osporenom odredbom Zakona ne daje Vladi Republike Hrvatske ovlaštenje da uredbom uredi pitanja koja se odnose na izborni sustav. ne stoji tvrdnja iz prijedloga o nesuglasju te odredbe sa člankom 88. Ustava Republike Hrvatske. Odredbom članka 2. Zakona zakonodavac. u ostvarivanju ustavnog prava iz članka 45. Ustava Republike Hrvatske, ovlašćuje Izbornu komisiju Republike Hrvatske - koja je prema članku 31. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske dužna voditi brigu o zakonitosti izbora - da. u slučaju da utvrdi da neka mješna zajednica nije navedena u izbornoj jedinici kojoj prema članku 4. Zakona pripada deklaratorno utvrdi pripadnost toj izbornoj jedinici. Budući da se radi o odredbi tehničke naravi ne stoji tvrdnja iz prijedloga da je njome zakonodavac Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dao ovlaštenja da umjesto njega uredi izbornu materiju. Stoga nije bilo ni ustavne zapreke da se pitanje uređeno osporenom odredbom ne uredi upravo na način kako je to učinjeno. Nadalje ocjena je Suda da se osporenom odredba Zakona ne dovodi u pitanje ustavni princip iz članka Ustava Republike Hrvatske, prema kojem je u Republici Hrvatskoj državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, jer članovi Izborne komlsije Republike Hrvatske, iako suci, ne djeluju u Izbornoj komisiji u funkciji sudbene vlasti.
To su bili razlozi zbog kojih je Sud riješio kao u izreci.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj : U-I-179/ 1992.
Zagreb. 8. srpnja 1992.
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti