POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - dopune važećih propisa - uredba o početku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlsti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelbkruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. prosinca 1992. godine donijela je
UREDBU
o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d. d: Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske
Članak 1.
Ovom uredbom uređuje se likvidacija poslovanja glavnih filijala Jugobanke d. d. Beograd, u Zagrebu Splitu i Rijeci koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: glavne filijale).
Članak 2.
U likvidaciji poslovanja glavnih filijala obavljit će se naplata potraživanja glavnih filijala od pravnih i fizičkih osoba sa teritorija Republike Hrvatske te do visine naplaćenih potraživanja, izmirivati dugovi glavnih filijala prema pravnim i fizičkim osobama sa teritorija Republike Hrvatske.
Članak 3.
Poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala obavljat će banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekštu: banke), koje odredi Narodna banka Hrvatske. Poslove iz stavka 1. ovog članka banke će voditi u ime i za račun glavnih filijala. Za obavljanje poslova po ovoj uredbi banke će naplaćivati naknadu u skladu sa svojom tarifom utvrđenom za ovu vrstu poslova.
Članak 4.
Banke iz članka 3. ove uredbe preuzet će od glavnih filijala sve knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, kao i svu dokumentaciju o instrumentima osiguranja isplate potraživanja glavnih filijala u roku kojeg odredi Narodna banka Hrvatske. Poslovanje po odredbama ove uredbe banke će evidentirati izdvojeno od svojih poslovnih knjiga.
Članak 5.
Istovremeno sa preuzimanjem dokumentacije u skladu sa stavkom 1. članka 4. ove uredbe zatvorit će se računi glavne filijale kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, a saldo na tim računima Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, prenijet će na poseban račun kod banke koja preuzima poslove likvidacije poslovanja glavne filijale.
Članak 6.
U izmirivanju obveza glavnih filijala u skladu sa člankom 2. ove uredbe banke će nakon naplate vlastitih troškova iz stavka 3. članka 3. ove uredbe, prvenstveno izmirivati obveze glavnih filijala prema Narodnoj banci Hrvstske.
Članak 7.
O poslovanju po odredbama ove uredbe banke iz stavka 1. članka 3. ove uredbe dužne su redovito mjesečno obavještavati Narodnu banku Hrvatske, koja je dužna voditi nadzor nad provedbom ove uredbe.
Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 450-02/2-01/24
Urbroj: 5030105-92-1
Zagreb, 4. prosinca 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti