POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - dopune važećih propisa - izmjena pravo izvatka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 42/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
PRAVILNIK
o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani
Članak 1.
Stočna hrana i proizvodi koji se koriste za proizvodnju krmnih smjesa (u daljnjem tekstu: stočna hrana) ne smiju sadržavati štetne tvari u količinama većim od maksimalno dopuštenih.
Članak 2.
Stočna hrana ne smije sadržavati hormone, sedative i tireostatike.
Članak 3.
Najveća količina ostataka pesticida ili njihovih metabolita u stočnoj hrani može iznositi:
_ _____________________________
mg/kg
Vrsta pesticida Stočna hrana (ppm)
_ _____________________________
1 2 3
_ _____________________________
Aldrin i Dieldrin (prera- Životinjske i biljne masti 0,25
čunato kao ukupni diel- Ostala hraniva 0,02
drin) Krmne smjese 0,03

DDT i derivati (preraču- Životinjske i biljne masti 3
nato kao ukupni DDT) Žita 0,03
Ostala hraniva 0,4
Krmne smjese za muzne krave 0,05
Ostale krmne smjese 0,3

Endrin Životinjske i biljne masti 0,1
Ostala hraniva 0,02
Krmne smjese 0,05

Heptaklor i Heptaklor- Životinjske i biljne masti 0,25
epoksid (preračunato Žita 0,02
kao heptaklorepoksid) Ostala hraniva 0,03
Krmne smjese 0,03

HCH Životinjske i blljne masti 0,3
Žita 0,02
Ostala hraniva 0.05
Krmne smjese 0,05

HCN (alfa+beta+delta) Životinjske i biljne masti 0,3
Žita 0,02
Ostala hraniva 0,05
Krmne smjese 0,05

Lindan (gama HCN) Životinjske i biljne masti 0,5
Ostala hraniva 0,1
Krmne smjese 0,2


Članak 4.
Največe količine anorganskih tvari u stočnoj hrani mogu iznositi :
_ _____________________________
mg/kg
Vrsta pesticida Stočna hrana (ppm)
_ _____________________________
1 2 3
_ _____________________________
Arsen Riblje brašno i ostali proizvodi
od morskih životinja i
mineralna hraniva 10
Hraniva i krmne smjese 2

Antimon Hraniva i krmne smjese 1

Molibden Hraniva 4
Krmne smjese 2

Olovo Hraniva i krmne smjese 10
Fosfatna mineralna gnojiva
(fosfati) 30

Selen Riblje brašno 3
Ostala hraniva 1
Krmne smjese za svinje i perad 0,5

Živa Riblje brašno 1
Ostala hraniva 0,2
Krmne smjese 0,2

Kadmij Hraniva, krmne smjese 0,5

Nitriti (izraženo kao Riblje brašno 200
natrijev nitrit)

Raspoloživa sumporasta Fosfatna mineralna hraniva
kiselina (fosfati) 800

Fluor Hraniva životinjskog podrijetla 500
Ostala hraniva 150
Krmne smjese za goveda, ovce i koze 100
Krmne smjese za telad, janjad i jarad 50
Krmne smjese za odraslu perad 300
Krmne smjese za piliće 250
Ostale krmne smjese 150
Mineralne smjese za goveda, ovce i koze 1000
Mineralne smjese za svinje 3000
Mineralne smjese za perad 6000

Kalcij Krmne smjese za kokoši nesilice 45000
Krmne smjese za piliće 20000
Krmne smjese za puriće 25000
Krmne smjese za svinje podmladak do 9 tjedana 1500
Krmne smjese za ostale
kategorije svinja 1000
Krmne smjese za goveda 1000
Krmne smjese za ovce 1000

Željezo Krmne smjese za sve vrste
domaćih životinja 1250
Krmne smjese za perad 250

Jod Krmne smjese za svinje 40
Krmne smjese za perad 10
Krmne smjese za ostale vrste
domaćih životinja 20

Kobalt Krmne smjese za svinje 4
Krmne smjese za perad 2
Krmne smjese za ostale vrste
domaćih životinja 10

Bakar Krmne smjese za telad do 6
mjeseci 30
Krmne smjese za ovce 12
Krmne smjese za svinje do 16
tjedana 200
Krmne smjese za ostale
kategorije svinja 125
Krmne smjese za ostale domaće životinje 50

Mangan Krmne smjese za perad 100
Krmne smjese za sve ostale vrste domaćih životinja 200

Cink Krmne smjese za sve vrste domaćih životinja 2000
Krmne smjese za perad 100

Najveća dopuštena količina natrijeva klorida u krmnim smjesama za perad iznosi 0,5%, a za svinje 2%.
U krmnim smjesama ne smije biti više od 1% pijeska (pepela netopljivog u klorovodičnoj kiselini).
Članak 5.
Najveće količine antibiotika dodanih u stimulativne svrhe krmnoj smjesi prema vrsti i kategoriji živoćinja mogu iznositi:
_ _____________________________
Antibiotik Količina mg Vrsta Vrsta ili masa životinja
(kg/ppm) životinja
_ _____________________________
1 2 3 4
_ _____________________________
Virginiamicin do 25 telad Zamjena mlijeka
do 20 goveda bez ograničenja uzrasta
svinje do 60 kg
perad (osim
pataka i
gusaka) do 10 tjedana
krznaši bez ograničenja uzrasta
do 10 svinje od 60 kg do konca tova
do 8 nesilice bez ograničenja uzrasta
do 5 krmače za
priplod bez ograničenja uzrasta

Bacitracin-cink
ili Bacitracin-
-mangan do 25 telad zamjena mlijeka
do 20 goveda bez ograničenja
svinje do 60 kg
perad (osim
pataka i
gusaka) do 10 tjedana
krznaši bez ograničenja uzrasta
do 10 svinje od 60 kg do konca tova
do 8 nesilice bez ograničenja uzrasta
do 5 krmače za
priplod bez ograničenja uzrasta

Flavofosfolipol
(Flavomicin) do 25 telad zamjena mlijeka
do 20 goveda bez ograničenja uzrasta
svinje do 60 kg
perad (osim
pataka i
gusaka) do 10 tjedana
krznaši bez ograničenja uzrasta
do 10 svinje od 60 kg do konca tova
do 8 nesilice bez ograničenja uzrasta
do 5 krmače za
priplod bez ograničenja uzrasta
Tilozin fosfat do 30 telad zamjena mlijeka
do 100 svinje do 11 kg
do 40 svinje od 11 do 20 kg
do 20 svinje od 20 kg do honca tova
do 25 nesilice bez ograničenja uzrasta
do 20 perad (osim
pataka i
gusaka) do 10 tjedana

Rumensin do 20 junad u tovu do 220 kg
(Monensin do 40 junad u tovu od 220 kg do konca tova
Natrij)

Payzone do 12 svinje u tovu od 20 kg do konca tova
(nitrovin) do 12 perad (osim
pataka i
gusaka) do 10 tjedana


U krmnim smjesama može se upotrijebiti samo jedan od antibiotika iz stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Krmne smjese ne smiju sadržavati resorptivne antibiotike, u količinama koje se propisanim ili priznatim metodama mogu dokazati.
Krmne smjese ne smiju sadržavati sulfonamide.
Članak 7.
Najveće vrijednosti pokazatelja kemijskog razlaganja u stočnoj hrani mogu iznositi:
_ _____________________________
Pokazatelji Stočna hrana Vrijednost
_ _____________________________
Kiselinski
stupanj Mast, loj i ulje 12
Brašno od otpadaka pri klanju
peradi 15
Hraniva 8
Krmne smjese 8
Mast od otpadaka pri klanju 30


Najveća dopuštena količina amonijaka u hranivima bjelančevinskog porijekla iznosi 2500 mg/kg (ppm).
Članak 8.
Najveći broj saprofitskih mikroorganizama u stočnoj hrani može biti:
_ _____________________________
Stočna hrana Broj bakterija Broj gljtvica
u 1 g plijesni u 1 g
_ _____________________________
Hraniva biljnog porijekla 100.000.000 300.000
Hraniva životinjskog porijekla 50.000.000 10.000
Krmne smjese za mlade životinje 10.000.000 50.000
Krmne smjese za odrasle životinje 100.000.000 300.000
_ _____________________________

Članak 9.
Najveći broj patogenih mikroorganizama u stočnoj hrani može biti:
_ _____________________________
Vrsta mikroorganizama Stočna hrana Broj
_ _____________________________
Patogeni mikroorganizmi Hraniva i krmne smjese 0 u 50 g
Salmonele Hraniva i krmne smjese 0 u 50 g
Sulfidoreducirajuće
klostridije Hraniva i krmne smjese 1000 u 1 g

Članak 10.
Hraniva i krmne smjese ne smiju sadrevati toksine toksigenih bakterija u 1 g (Clostridium botulinum, Clostridium perfringens i Staphylococcus pyogenes).
Članak 11.
Največe količine toksfna toksigenih gljivica plijesni u stočnoj hrani mogu iznositi:
_ _____________________________
mg/kg
Vrsta toksina Stočna hraniva (ppm)
_ _____________________________
Aflatoksin Hraniva 0,05
Krmne smjese za telad, prasad,
piliće, puriće i patke 0.01
Krmne smjese za svinje i perad 0,02
Krmne smjese za muzne krave 0,01
Krmne smjese za odrasla goveda 0,05
Krmne smjese za ovce 0,05
Krmne smjese za koze 0,05

Zearalenon i derivati Krmne smjese za prasad, nazimad
zearaleona i nazimice do 50 kg 0,5
Krmne smjese za ostale kategorije svinja 1,00
Krmne smjese za muzne krave 3,0
Krmne smjese za ovce 3,00
Krmne smjese za koze 3,00
Krmne smjese za odrasla goveda 5,00
Krmne smjese za brojlere 100,00
Krmne smjese za nesilice 100,00

Ohratoksin A Krmne smjese za prsad 0,1
Krmne smjese za svinje u tovu i
rasplodne krmače 0,2
Krmne smjese za perad 1,0
Krmne smjese za nesilice 0,25

Trihoteceni Krmne smjese za piliće, prasad i telad 0,30
Krmne smjese za krmače, goveda i perad 0,60
_ _____________________________Članak 12.
Najveće količine prirodnih organskih otrova u stočnoj hrani mogu iznositi:
_ _____________________________
mg/kg
Vrsta prirodnog otrova Stočna hrana (ppm)
_ _____________________________
Cijanovodična kiselina Lanene pogače 200
Tapioka 100
Ostala hraniva 50
Krmne smjese 50

Gosipol (slobodni) Sačma i pogače od pamuka 1200
Krmne smjese za telad 100
Krmne smjese za goveda, ovce i koze 240
Krmne smjese za perad (osim za
kokoši nesilice) 100
Krmne smjese za svinje 60
Ostale krmne smjese 0

Teobromin Pogače i ljuske od kakaovca 1000
Krmne smjese 300
Prirodni tierostatici Krmne smjese za nesilice 500
Viniloksazolidintion Krmne smjese za ostalu perad 1000
Izoticijanati Krmne smjese 150
(izraženo kao Krmne smjese za odrasla goveda,
alilizoicijanat) ovce i koze 1000
Krmne smjese za svinje 500
_ _____________________________
Članak 13.
Najveće količine otrovnih biljaka u stočnoj hrani mogu iznositi:
mg/kg
Vrsta otrovne biljke Stočna hrana (ppm)
_ _____________________________
Datura stramonium Žita i žitne smjese 1000
Ricinus communis Sjeme leguminoznih biljaka uljane pogače 0

Članak 14.
Najveće količine parazitnih gljivica u stočnoj hrani mogu iznositi :
_ _____________________________
mg/kg
Vrsta parazitne gljivice Stočna hrana (ppm)
_ _____________________________
Secale cornutum
(Claviceps purpurea) Žita i žitne smjese 1000
_ _____________________________


Članak 15.
Proizvodi koji se upotrebljavaju za proizvodnju stočne hrane, u sirovom ili poluprerađenom stanju, a sadrže štetne tvari i sastojke u količinama večim od dopuštenih, osim tvari i sastojaka navedenih u članku 3. i 6. ovog pravilnika, mogu se upotrijebiti za spravljanje stočne hrane ako te štetne tvari nakon dodavanja drugih sastojaka ili nakon odgovarajuće obrade ne prekoračuju najveće količine propisane ovim pravilnikom.
Clanak 16.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani ("Službeni list SFRJ", br. 2/90 i "Narodne novine", broj 52/91).
Članak 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/92-01 /2
Urbroj : 525-01-92-1
Zagreb. 7. siječnja 1992.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti