POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - dopune regulative - zakon o vlasništvu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 28.. srpnja 1992. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Uvažava se djelomično zahtjev za zaštitu izbornih prava Hrvatske narodne stranke, te se u odredbama stavka 1. i 2. točke 4. Obvezatnih uputa br. VIII ("Narodne novine", br. 44/92 i 45/92) Izborne komisije Republike Hrvatske. brišu rijeći. "najviše", te zamjenjuju riječima "najmanje".
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Hrvatska narodna stranka podnijela je ovom Sudu zahtjev za zaštitu izbornog prava koje je, smatra ta Stranka povrijeđeno odredbama točke 4. i 5. Obvezatnih uputa br. VIII. (u daljem tekstu: Uputa). U zahtjevu se tvrdi da je tim odredbama Izborna komisija Republike Hrvatske, određujući broj osoba (promatrača) koje mogu istovremeno pratiti i promatrati rad izbornih tijela; prekoračila ovlaštenja dana joj odredbom članka 24. stavka 5. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) i odredbom članka 33. stavka 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92 i 27/92). pa se predlaže da ih Sud ukine. Zahtjev je djelomično osnovan. Odredbama točke 4. Uputa propisano je da rad Izborne komisije Republike Hrvatske može istovremeno pratiti najviše pet promatrača, a ostalih izbornih tijela, najviše tri. Odredbama, pak, točke 5. propisano je, da rad izbornog tijela može promatrati samo jedan promatrač pojedine političke stranke (stavak 1.), pa se, prema odredbi stavka 2. te točke, promatračima dopušta da se sporazume tko će od njih prisustvovati radu izbornih tijela. Ako promatrači ne postignu sporazum tada će, prema odredbi stavka 3. te točke, član izbornog tijela čiji se rad promatra ždrijebom, izvlačenjem listića s nazivima političkih stranaka, odrediti promatrače koji će prisustvovati njegovom radu. Ovlaštenje Izbornoj komisiji za donošenje ovih i ostalih odredaba Uputa. temelji se u prethodno navedenim zakonskim odredbama koje - gotovo identično - propisuju: Izborna komisija Republike Hrvatske svojim Uputama utvrdit će prava i dužnosti promatrača kao i način promatranja. Izborna komisija je, dakle. mogla propisati i prava promatrača i način promatranja. Medutim, iz teksta osporenih odredaba i to samo točke 4. s obzirom na riječ "najviše" moglo bi se zaključiti da radu svakog izbornog tijela može istovremeno prisustvovati samo pet odnosno tri promatrača pa čak i onda kada postoje tehnički uvjeti da rad tijela prati veći broj promatrača. To bi moglo dovesti u pitanje ostvarivanje prava promatrača registriranih stranaka koje su predložile kandidate za izbor predsjednika, odnosno za izbor zastupnika, a koja proizlaze iz odredbi stavka 4. članka 24. i stavka 4. članka 33. navedenih zakona, pa je valjalo riješiti kao u dispozitivu: Sud stoji na stanovištu da se pravo promatrača da prate rad tijela za provođenje izbora moie ogranićiti, ali samo ako je to potrebno da bi se ostvarilo jače pravo, tj. pravo birača da pripreme za provodenje izbora, a naročito glasovanje, budu provedeni neometano i u normalnim uvjetima uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti birača. Po shvačanju ovog Suda odredbe točke 4: Uputa, nakon što su brisane riječi "najviše" treba tumačiti tako da rad pojedinog tijela za provodellje izbora mogu pratiti svi promatrači. Medutim, ako objektivne okolnosti (skučenosti prostora i drugi neuklonjivi razlozi) ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima, tada promatrači shodno odredbi stavka 2. točke 5. Uputa, sporazumno određuju koji će od njih prisustvovati radu tijela za provođenje izbora. Ako promatrači ne mogu postići sporazum, promatrače koji će prisustvovati radu pojedinog tijela za provodenje izbora odredit će ždrijebom član tijela čiji se rad promatra Izvlačenjem listića s nazivima stranaka, s time da se broj istovremenih promatrača ne može ograničiti na manje od pet, odnosno tri promatrača. U takvom slućaju potrebno je omogućiti izmjenu promatrača tako da svakoj stranci pripada pravo na promatranje u približno jednakom vremenskom trajanju, imajući u vidu predvidivo trajanje rada tijela čiji se rad promatra
Broj : U-VII-212/ 1992.
Zagreb. 28. srpnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti