POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne naredbe - uputstvo o registraciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na svojoj 8. sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrdivanju vrijednosti beda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini
I.
U Odluci o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini ("Narodne novine" br. 49/92) (u daljnjem tekstu: Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda) u točki II. mijenjaju se iznosi: I. iznos od "107" zamjenjuje se iznosom od "171", II. iznos od "112" zamjenjuje se iznosom od "179", III. iznos od "108" zamjenjuje se iznosom od "173", IV. iznos od "105" zamjenjuje se iznosom od "168., V. iznos od "113" zamjenjuje se iznosom od "181".
II.
U točki IV. Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda u stavci 1. iznos od "1.730 HRD" zamjenjuje se iznosom od "2.762 HRD". U stavci 3. iznos od "600 HRD" zamjenjuje se iznosom od "970 HRD".
III.
Iznosi utvrđeni u točkama I. i II. ove odluke primjenjuju se za osiguranike Republičkog fonda i za osiguranike na osnovi konvencija i reciprociteta, a za ostale pacijente utvrđuje se vrijednost boda u iznosu od 2,85 DEM, te iznos troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim organizacijama zdravstva po bolno-opskrbnom danu u visini od 45 DEM, s time da se iznosi utvrđeni u DEM preračunavaju u HRD na dan ispostavljanja računa prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.
IV.
U točki VII. Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda, u stavci 1. u trećem redu rijeći: "30. rujna", zamjenjuju se riječima: "31. prosinca". U stavci 2. u drugom redu riječi: "30. rujna", zamjenjuju se riječima: "31. srpnja", a na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst:.a za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 1992. godine uvećavaju se za još dodatnih 60 posto".
V.
U točki VIII. Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda iza oznake:.13/92 "briše se riječ "i" i upisuje zarez, a iza oznake: "32/92" dodaje se: "i 49/92".
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. kolovoza 1992. godine.
Klasa: 025-94/92-01 /60
Urbroj : 338-24-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti