POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zaštita zakonitosti - popis pasmina sojeva ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 24. stavak 4. i 5. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92) i članka 33. stavak 4. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE br. VIII.
Prava i dužnosti promatrača i način promatranja rada tijela za provođenje izbora

 1. Registrirana politička stranka koja je predložila kandidata za predsjednika Republike Hrvatske može odrediti promatrače za sva izborna tijela nadležna za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske (Izborna komisija Republike Hrvatske, općinske izborne komisije i njihovi birački odbori). Politička stranka koja je predložila državnu listu kandidata za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske može odrediti promatrače za sva izborna tijela nadležna za provođenje izbora za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske (Izborna komisija Republike HrvatSke izborne komisije izbornih jedinica i njihovi birački odbori). Politička stranka koja je predložila kandidata za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan zastupnik, a nije predložila državnu listu, može odrediti promatrače samo za one izborne komisije izbornih jedinica i biračke odbore tih izbornih jedinica u kojim je predložila kandidata, kao i za Izbornu komisiju Republike Hrvatske.
 2. Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske odnosno kandidat za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ne može biti promatrač.
 3. Sve izborne komisije i svi birački odbori dužni su u skladu sa zakonom i u granicama i na način ptopisan ovim Obvezatnim uputama, omogućiti promatračima promatranje i pračnje svog rada.
 4. Rad Izborne komisije Republike Hrvatske može istovremeno promatrati i pratiti najviše pet promatrača političkih stranaka. Rad svih ostalih izbornih tijela mogu istovremeno promatrati i pratiti najviše tri promatrača političkih stranaka.
 5. Rad izbornog tijela može promatrati samo jedan promatrač pojedine političke stranke. Promatrači političkih stranaka sporazumno će odrediti koji će od njih prisustvovati radu izbornih tijela. Ako promatrači ne mogu postiči sporazum iz stavka 2. ove točke, promatrače koji će prisustvovati radu izbornog tijela odredit će ždrijebom član izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlačenjem listića s nazivima političkih stranaka.
 6. Promatrači određeni da prisustvuju radu izbornih tijela promatraju i prate njihov rad u ime svih stranaka, pa su ovlašteni i dužni svoja zapažanja o nepravilnostima u radu i druge primjedbe priopćiti predstavniku svake stranke koja o tome traži obavještenje. Promatrači su ovlašteni priopćiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge primjedbe predsjedniku izbornog tijela.
 7. Promatrači mogu prisustvovati radu izbornih komisija kad one održavaju sjednice. Promatrači mogu prisustvovati radu Izborne komisije Republike Hrvatske i kad se rješava o prigovorima u postupku kandidiranja i u postupku izbora.
 8. Promatrači političkih stranaka mogu boraviti u prostoriji u kojoj se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih lističa i utvrđivanja rezultata glasovanja.
 9. Promatrači političkih stranaka ne smiju ometati rad izbornih tijela. Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su pristupili glasovanju niti im iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu biračkih odbora ili na drugi način na njih utjecati.
 10. Predsjednik izbornog tijela udaljit će promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene opomene nastave ometati rad izbornog tijela.
 11. Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će tad promatrati predočiti uvjerenje političke stranke koja ga je odredila.

Klasa: 013-03/92-01/05
Urbroj : 56805-92-62
Zagreb, 4. srpnja 1992.
Predsjednik
Zlatko Crnić v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti